Conclusie Adfiz-seminar: “Van samenwerken word je beter”

Persberichten
geplaatst op 10-6-2011  

Met oog op de veranderende rol tussen intermediair en aanbieder organiseerde Adfiz op 8 juni jongstleden een seminar over samenwerking en de inkoopkracht van het intermediair. Het panel en de aanwezige leden waren het over de belangrijkste uitkomst eens: “samenwerken loont”. 

In dat licht werd ook ketenintegratie aan de orde gesteld. Fop de Groot (voorzitter van de Adfiz ICT-commissie) riep de leden op de koppeling met A-Plaza te laten activeren. “Voor gebruikers van ANVA en Unit 4 kan dit door slechts één telefoontje worden ingeregeld. De koppeling is al actief en werkt binnen een kwartiertje. Een aantal aanbieders maakt al gebruik van A-Plaza. Door deze voor het eigen kantoor te laten activeren, wordt je automatisch gekoppeld aan iedere partij die hiervan gebruik gaat maken.”

Om de discussie over het onderwerp samenwerking/inkoopkracht aan te moedigen was een panel samengesteld bestaande uit: Herman Broere (Noordeloos Groep), Christian Dijkhof (HypotheekCompany), Geert Hendrikx (Coöperatie DAK), Lex van Kampen (Van Kampen Groep) en Bas de Voogd (Voogd & Voogd).

Panel o.l.v. Bob Veldhuis

Van links naar rechts: Lex van Kampen, Geert Hendrikx, Christian Dijkhof, Herman Broere, Bas de Voogd en staand: Bob Veldhuis.

Hoewel het panel op punten een uitgesproken opvatting ventileerde, bleef een echte discussie met de zaal uit. De leden spraken het panel niet zozeer tegen, maar deelden veelal hun eigen ervaringen mede of nuanceerden de opvattingen van het panel. Resultaat: een constructieve uitwisseling van ideeën en aanbevelingen. Zo ook gaf het panel op verzoek van discussieleider Bob Veldhuis het volgende advies aan het intermediair: zorg dat je zoveel mogelijk relevante informatie van de klant in je systeem verzamelt, bepaal waar je over drie jaar met je bedrijf wilt staan (blijf daar naar handelen), elimineer die activiteiten waar de klant niet voor wenst te betalen en klankbord en zoek de samenwerking met gelijkgestemde kantoren.

Verder werd gediscussieerd aan de hand van verschillende stellingen. De stelling “Adfiz moet zelf een verzekeraar of bank oprichten” kon niet op grote steun van de leden rekenen. Als bezwaren werden geuit het in het geding komen van de geloofwaardigheid van Adfiz (belangenbehartiging is de belangrijkste functie van Adfiz) en het feit dat een onafhankelijk intermediair en pluriformiteit van aanbieders noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de markt. Overigens was er vanuit de zaal wel sympathie voor het oprichten van een eigen bank omdat de banken een steeds sterkere positie gaan krijgen, steeds meer marge van de klant pakken en het intermediair daar nu onvoldoende voet aan de grond krijgt.

Hendrikx trok een parallel met de sport ten aanzien van hoe het intermediair zich op de toekomst moet voorbereiden: “Een klein generalistisch intermediair moet niet te ver vooruit kijken. Zijn streven moet zijn de finale te halen. Daarvoor moet hij voor iedere kwalificatiewedstrijd het juiste team opstellen en goed kijken naar de concurrentie. Hij moet van wedstrijd naar wedstrijd leven. Dat kan alleen maar het intermediair want die is zo flexibel als elastiek. Het kleinere intermediair gaat het absoluut redden, misschien nog wel beter dan de grote partijen.”
In het verlengde hiervan kende  het panel de grootste overlevingskansen toe aan het professionele intermediair. Hiertoe rekenen zij al het intermediair dat zich aanpast aan veranderende wet- en regelgeving. Wel onderkende zij tevens dat het intermediair gezien de veelheid aan veranderingen murw is. Veel intermediair heeft het gevoel er alleen voor te staan. Juist dan kan samenwerken in welke vorm dan ook (intercollegiaal overleg, aansluiting bij een franchisegever of service provider) uitkomst bieden. Een conclusie die eveneens door de zaal werd gedeeld.