Clarus-onderzoek naar helderheid in arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden start voor derde keer

Clarus-onderzoek naar helderheid in arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden start voor derde keer

In de komende maanden gaat Adfiz opnieuw de voorwaarden van arbeidsongeschiktheids­verzekeringen (AOV’s) onderzoeken en classificeren. Doel van de classificatie is dat helderheid wordt geboden over de kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op grond waarvan de adviseur en de klant een verantwoorde productkeuze kunnen maken. De adviseur kan de klant zekerheid bieden over de dekking van het product dat hij de klant adviseert. Het is de derde keer dat dit onderzoek naar AOV’s wordt uitgevoerd door de werkgroep Clarus (helder).

In Clarus 3.0 worden nieuwe AOV-producten geclassificeerd. Ook producten die in de eerdere onderzoeken al waren meegenomen worden opnieuw beoordeeld op eventuele aanpassingen in de polisvoorwaarden. Bij nieuwe AOV-producten valt onder meer specifiek te denken aan producten met een beperkte uitkeringsduur (bijv. 2 of 5 jaar).

Het onderzoek Clarus 3.0 beoordeelt alle AOV-producten die op dit moment worden aangeboden, inclusief mantel- en volmacht contracten. Producten die niet meer worden aangeboden, maar nog wel lopende polissen kennen, worden eveneens in het onderzoek betrokken.

In 2012 is Adfiz met het project ‘Clarus’ gestart. Als gevolg van de eerdere onderzoeken Clarus 1.0 en 2.0 zijn inmiddels al productvoorwaarden van AOV’s verhelderd en verbeterd. Gebleken is dat de Clarus-rapportages in een duidelijke behoefte voorzien. De verwachting is dat het rapport voor de zomer beschikbaar is.