Bezwaarprocedure FIDIN en OvFD nu al effect op financieringsmethodiek

Persberichten
geplaatst op 29-5-2009  

Niet  meedoen betekent geen aanspraak op mogelijke teruggaaf

FIDIN heeft tot op heden ruim 1500 bezwaarschriften tegen de buitensporige stijging van de kostenheffingen van het toezicht in 2008 ontvangen. De AFM heeft inmiddels aangegeven dat de procedure effect heeft op de financieringsmethodiek en dat bezwaar maken niet schadelijk is voor de relatie met de AFM. Intermediair dat nog niet gereageerd heeft moet binnen zes weken na ontvangst van de heffingsnota bezwaar maken om aanspraak te maken op creditering wanneer de procedure van FIDIN en OvFD succes heeft.

Sinds het begin van de collectieve bezwaarprocedure tegen de buitensporige stijging van de kostenheffingen van het toezicht in 2008, heeft Federatie FIDIN inmiddels meer dan 1500 bezwaarschriften ontvangen. Dat is de actuele stand van zaken na ruim 2 maanden. De AFM verzendt komende maand de laatste nota’s en FIDIN en de OvFD roepen alle intermediairs die recent de nota hebben ontvangen dringend op om bezwaar te maken tegen de enorme stijging van de kosten van toezicht. Alleen wanneer tijdig (binnen 6 weken na ontvangst van de nota) bezwaar is gemaakt heeft een kantoor recht op een eventuele korting op de nota bij een succesvolle procedure.

FIDIN en de OvFD benadrukken, na vragen vanuit de markt, dat het maken van bezwaar niet schadelijk is voor de relatie tussen het kantoor en de AFM. De AFM heeft expliciet bij FIDIN en de OvFD duidelijk gemaakt dat er geen relatie is tussen de bezwaarprocedure en het individuele toezicht op kantoren.

Voor de kantoren die als eerste van de AFM een nota hebben ontvangen voor het doorlopende toezicht 2008 zit de bezwaartermijn er nu op. Er moet binnen zes weken na ontvangst van de nota bezwaar worden gemaakt bij de AFM. De actie van FIDIN en de OvFD loopt nog door tot ongeveer eind juli, maar niet langer dan zes weken na ontvangst van de laatste AFM-nota.

De brancheorganisaties voor intermediaire dienstverlening, Federatie FIDIN en OvFD, roepen alle financiële dienstverleners nogmaals op een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM tegen de buitensporige stijging van de kostenheffingen van het toezicht in 2008. Afhankelijk van de omvang en activiteiten van het kantoor stijgen deze met liefst 33 tot 107 procent! FIDIN en de OvFD, bijgestaan door gespecialiseerde advocaten, zijn er van overtuigd dat er voldoende inhoudelijke gronden zijn voor de bezwaarprocedure. Daarbij benadrukken de brancheorganisaties dat de vele diplomatieke inspanningen die zijn gepleegd jegens de AFM en het ministerie van Financiën, tot onvoldoende resultaat met betrekking tot de hoogte van de toezichtkosten hebben geleid. Dus rest nu voor FIDIN en de OvFD het voeren van deze juridische procedure. Naast het feit dat de procedure wordt gevoerd tegen de stijging van de kosten in 2008, willen de brancheorganisaties ook met deze procedure bewerkstelligen dat de toerekening van toezichtkosten aan het intermediair, in de komende jaren transparanter en eerlijker plaats gaat vinden.

Op www.federatiefidin.nl staat de hele procedure uitvoerig beschreven en staan alle benodigde formulieren.