Belangrijke impuls voor collectieve belangenbehartiging

Persberichten
geplaatst op 2-12-2008  

Federatie financiële intermediaire dienstverlening in Nederland, FIDIN, opgericht

De NBVA en NVA hebben de statuten voor de federatie goedgekeurd en vastgesteld. De organisaties hebben gekozen voor de naam Federatie FIDIN. Door in de naam te spreken over ‘financiële intermediaire dienstverlening’ wordt beoogd representatieve organisaties van partijen in de keten ‘af producent’, zo breed mogelijk binnen het federatieve verband op te kunnen nemen.

De partijen zijn zeer verheugd met het realiseren van deze belangrijke stap. De Federatie FIDIN gaat zich richten op de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Door bundeling van de krachten en het daarmee realiseren van een breed draagvlak, zetten beide verenigingen in op een krachtige belangenbehartiging van het intermediaire veld. De NBVA en NVA vertegenwoordigen samen ruim 1.700 leden met ruim 2.000 kantoren. Het gezamenlijke marktaandeel wordt geschat op zo’n 55 tot 60 procent van de intermediaire markt. De NBVA en NVA hopen dat andere representatieve organisaties zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de Federatie FIDIN. Daarbij wordt in elk geval gedacht aan de VvHN, FKO, NVGA en NVF.

Het bestuur van de Federatie FIDIN kent maximaal twaalf bestuurszetels. Voorlopig zal het bestuur bestaan uit vier vertegenwoordigers van de NBVA en vier van de NVA. Rob Groenemeijer, voorzitter van de NBVA, zal als eerste bestuursvoorzitter van de Federatie FIDIN optreden. Bob Veldhuis, NVA, wordt vice-voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Daan van Egmond, Joost Quint en Wilbert Schellens, allen van de NBVA, en uit René Mandos, Niels Mourits en Rob van Os, van de NVA.
Fred de Jong van de NVA zal optreden als bestuurssecretaris. De beleidsmedewerkers van de NBVA en NVA zullen grotendeels gaan werken voor de Federatie FIDIN.
Rob Groenemeijer en Niels Mourits zullen de dagelijkse leiding van de Federatie FIDIN vormen.
Via de Federatieraad zullen leden van de NBVA en NVA het Federatiebestuur adviseren over lopende algemene beleidszaken.

De kenniskamers van de NBVA en de Sectoren van de NVA zullen gezamenlijk een rol spelen op de specifieke productterreinen, zoals leven/EB/pensioenen, schade, hypotheken en kredieten, alsmede ondernemersondersteuning. Zij vormen technische kenniscentra, die het bestuur adviseren over specifieke aspecten van wet- en regelgeving. De NVA-sectoren kennen eigen besturen, die door een beleidsmedewerker van een van beide koepels wordt ondersteund. Vooralsnog wordt de Federatie FIDIN gevestigd aan de Stadsring te Amersfoort. Joerie van Looij, NBVA, en Rienk Andriessen, NVA, zullen gezamenlijk zorgen voor de communicatie van de Federatie FIDIN.