AFM moet zich onthouden van marktsturing

Persberichten
geplaatst op 21-5-2009  

Federatie FIDIN laakt uitspraken Kockelkoren

De uitlatingen van AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren, verantwoordelijk voor het toezicht op financiële dienstverleners, in AM nr. 10,  zijn bij de leden van de NBVA en de NVA zeer slecht gevallen. Federatie FIDIN, het samenwerkingsverband van NBVA en NVA,  die eerder ernstig bezwaar maakte tegen de uitspraken van de heer Hoogervorst inzake tophypotheken, vindt de uitlatingen van de heer Kockelkoren bijzonder kwalijk.

Zoals inmiddels breed bekend diskwalificeert Kockelkoren de provisie, die hij badinerend ‘de strooppot van de aanbieder’ noemt, waarop snel een deksel moet komen. Ook zijn uitspraak dat de hoogte van de AFM-facturen ‘beperkt’ is, afgezet tegen de verdiensten van een gemiddeld intermediairbedrijf, vindt FIDIN ongepast en volstrekt niet aan de orde. Zoals bekend voert FIDIN een grote bezwarenprocedure tegen de hoogte van de heffingen van de AFM. FIDIN kwalificeert de  uitspraken van Kockelkoren als respectloos en niet passend bij de taakopvatting van de toezichthouder.
 
De AFM moet, wat FIDIN betreft, eindelijk eens ophouden vooroordelen uit te spreken over zaken waar zij niet over gaat. Beter kan zij zich bezighouden met haar taak om de door haar benoemde ‘onderkant’ van de financiële dienstverleningsmarkt effectief op te ruimen. De taak van de AFM is het houden van toezicht en niet het sturen van de markt.
Voor FIDIN zijn de gewraakte uitlatingen reden om de taakopvatting over haar rol als toezichthouder nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de toezichthouder. In de eerstvolgende bijeenkomst van het Adviserend Panel zal FIDIN deze zaak aan de orde stellen.

Ook in het visiedocument dat de AFM heeft gemaakt en dat thans ter consultatie voorligt, over de uitleg van de inducementregels, rept zij over haar voorkeur voor fee boven provisie. FIDIN heeft al herhaaldelijk daartegen bezwaar aangetekend. Kennelijk zonder effect. FIDIN betreurt dat en zal ook de politiek informeren over haar opvattingen  over dit soort uitlatingen van de toezichthouder.

Categorien: Beloning Vertrouwen