Adfiz zet vol in op transitie leden

Persberichten
geplaatst op 9-6-2011  

MEER DAN EEN HALF MILJOEN EURO VOOR ONDERSTEUNING

Tijdens de recent gehouden Ronde door het Land hebben de leden een uitdagend en uitgebreid, door Adfiz ontwikkeld, ondersteuningsprogramma voorgeschoteld gekregen. Dit programma, dat tot begin 2013 loopt, begeleidt leden in het transformatietraject door middel van een breed scala aan bijeenkomsten, coaching, trainingen, hulpmiddelen en materiaal.

Het programma is door de leden positief ontvangen. Adfiz trekt hiervoor, na instemming van de ledenvergadering, meer dan een half miljoen euro uit.

Het programma gaat in op vijf belangrijke deelgebieden:

-      Ondernemer/ondernemerschap
-      Businessplanning
-      Adviesmodel
-      Beloningsmodel
-      Bedrijfsvoering: Inkoop / Marketing / Personeel

Deze zomer organiseert Adfiz de carrousel ‘Nieuw ondernemen in de financiële dienstverlening’. Tijdens deze carrousel worden leden in een dag zeer intensief bijgepraat op de vijf onderwerpen, in vijf kwartier per onderwerp. Deze carrousel gaat in op zaken: krachten en valkuilen van de ondernemer, waar wil je staan, wat is de markt om je heen, dienst- en bedieningsconcept, beloningsvormen, urenregistratie, bepaling hoogte fee, marketing en klantbenadering 2.0 of bijvoorbeeld presenteren van uw toegevoegde waarde.

Het bestuur van Adfiz hecht er zeer veel belang aan dat de leden zich optimaal kunnen laten ondersteunen in de komende tijd, om zich goed te kunnen voorbereiden op de veranderingen. Daarom biedt Adfiz het ondersteuningsprogramma tegen zo laag mogelijke kosten aan. Omdat de kosten desondanks toch een drempel kunnen vormen voor deelname en gezien het grote belang van zo groot mogelijke deelname van de leden heeft het bestuur de leden voorgesteld om vanuit de middelen van de vereniging een bijdrage te verstrekken aan leden die (delen van) het ondersteuningsprogramma volgen. De leden hebben hier tijdens de ALV, gisteren gehouden in Baarn, mee ingestemd.

Bekijk hier tevens de speech van Loek Hermans.

 

 

Ieder lid kan voor deelname aan het ondersteuningsprogramma aanspraak maken op een financiële bijdrage vanuit de vereniging, naar verwachting zal maximaal 550.000 euro aan het vermogen van de vereniging worden onttrokken.

Nu de leden hebben ingestemd kan de exacte uitwerking plaatsvinden.