Adfiz, Verbond van Verzekeraars en OvFD: houd aftrekbaarheid advieskosten in stand

Adfiz, Verbond van Verzekeraars en OvFD: houd aftrekbaarheid advieskosten in stand

Het kabinet wil de aftrekbaarheid van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten schrappen. Een besparing van nog geen één procent op het totale bezuiningspakket, die bovendien slecht uitwerkt voor de opbouw van pensioenvermogen. Dat betogen Adfiz, de OvFD en het Verbond in een oproep aan de Eerste Kamer.

Volgens de drie partijen creëert het kabinet in het streven om het begrotingstekort op korte termijn op orde te krijgen voor consumenten ingrijpende risico’s voor de lange termijn. Voor een besparing van slechts 150 miljoen euro, nog geen één procent, op het totale bezuinigingspakket van 16 miljard euro schrapt het kabinet de aftrekbaarheid van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten voor de Wet Inkomstenbelasting uit 2001. Deze maatregelen werken slecht uit voor de opbouw van vermogen voor pensioen:

  • advies over sparen voor later via lijfrenten wordt veel duurder;
  • advies over het tijdig verantwoordelijkheid nemen voor risico’s als arbeidsongeschiktheid wordt veel duurder;
  • goed advies wordt hierdoor voor een grote groep consumenten veel minder toegankelijk.

Financieel adviseurs en verzekeraars blijven daarom pleiten voor behoud van de aftrekbaarheid van deze advieskosten onder het provisieverbod. Directeur Leo De Boer van het Verbond van Verzekeraars en Algemeen directeur Hanneke Hartman van Adfiz: “Het kabinet heeft de overtuiging dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen als het gaat om de oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheid. Het kan dan niet de bedoeling zijn consumenten tegelijkertijd ernstig te ontmoedigen die verantwoordelijkheid ook te nemen. Het kabinet doet dit wel door de aftrekbaarheid van de advieskosten te schrappen.”

Adfiz, de OvFD en het Verbond doen aan de Eerste Kamer daarom de oproep om tijdens de aanstaande begrotingsbehandeling een stokje te steken voor het treffen van deze negatieve maatregel. Een maatregel die de schatkist nauwelijks iets oplevert en de consument in sterke mate belemmert invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid die de regering nadrukkelijk bij haar burgers neerlegt. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2013 in de Tweede Kamer vroeg Carola Schouten van de ChristenUnie hier ook al aandacht voor.

Bijlage: Gezamenlijke brief Adfiz, Verbond van Verzekeraars en OvFD aan Eerste Kamer