Adfiz: uitvoering nieuwe regelgeving uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013

Persberichten
geplaatst op 16-5-2012  

De sector verkeert al lange tijd in onduidelijkheid hoe de regelgeving er vanaf 2013 exact uit gaat zien. De impact van de aangekondigde regelgeving op het bedrijfsmodel van adviseurs is ongekend groot. Veel adviseurs zijn dan ook al geruime tijd bezig met het implementeren of voorbereiden van nieuwe bedieningsconcepten en directe beloningsvormen in hun onderneming. Zij worden daarin gehinderd zolang er onduidelijkheden blijven bestaan over de definitieve eisen, en over cruciale onderwerpen als gespreide betaling, fiscaliteit en abonnementen. De wensen van de politiek zijn klip en klaar en breed gedragen. Veel adviseurs staan in de startblokken. Adfiz heeft er daarom in de consultatie bij het ministerie reeds op aangedrongen nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over al deze onderwerpen. Uitvoering van de nieuwe regelgeving is dan ook uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013.