Adfiz-seminar voorbereiding op transparantie in dienstverlening

Persberichten
geplaatst op 9-1-2020  

Hoe kunnen consumenten beter geïnformeerd worden over de inhoud en kosten van financiële dienstverlening? Dat transparantievraagstuk houdt de minister van Financiën al geruime tijd bezig, en samen met de markt zoekt hij antwoorden. Met het seminar Transparantie in Dienstverlening bereidt Adfiz haar leden voor op het antwoord.

Het is duidelijk dat er regelgeving komt om het voor consumenten makkelijker te maken zichzelf te informeren over de inhoud en kosten van financiële dienstverlening. Adfiz wacht dat niet af en treedt naar voren met oplossingen voor haar leden. Directeur Wiertsema: “Wij hebben een sterke visie op hoe je consumenten zinvol informeert over financiële dienstverlening. Daarmee helpen we de leden. En daar komt nog bij dat ze dan ook al voorbereid zijn als er nieuwe regels komen.”

De branchevereniging legt daarbij de nadruk op de waarde van advies. Het seminar pakt de uitdaging op hoe je de consument van het werkelijke belang kunt overtuigen, ook wanneer die maar matig geïnteresseerd is om echt tijd en geld te investeren in zijn financieel welzijn. Pas wanneer de consument dat goed doorziet, kan hij op een relevante manier een afweging maken over de kosten van die dienstverlening. Wiertsema: “Niemand is gebaat bij doorgeslagen transparantie en een eenzijdige focus op kosten. Door een zorgvuldige vormgeving voorkom je dat en dat is wat wij met dit seminar doen.”

Adfiz heeft hersenonderzoeker Victor Lamme gevraagd inzicht te geven in consumentengedrag, opdat de juiste vorm van transparantie bijdraagt aan zijn begrip over de waarde en zodat verkeerde prikkels voorkomen worden. Daarnaast zijn ondernemers uit eigen kring opgevoerd om hun ervaring met en oplossing voor dit vraagstuk met collega-ondernemers te delen.

Modellen

Adfiz heeft na afloop van het seminar voor haar leden een nieuw kennisportaal Transparantie in Dienstverlening geopend. In het kennisportaal krijgen de leden diverse modeldocumenten:

  • Model Dienstenwijzer die verantwoord invulling geeft aan de transparantiewens zoals de minister die tot nu toe kenbaar heeft gemaakt
  • Infographic waarmee de adviseur zijn klant aan de hand van 4 stappen kan toelichten wat het belang en de waarde van zijn dienstverlening is
  • Model Overeenkomst van Opdracht voor doorlopende dienstverlening met provisie
  • Model Voorwaarden doorlopende dienstverlening waarin de verschillende onderdelen van dienstverlening in detail kunnen worden overeengekomen

Later dit jaar volgen nog diverse verdiepingsbijeenkomsten in de regio. Adfiz verwacht dat dan ook duidelijker is welke exacte vormvereisten de minister aan transparantie stelt.