Adfiz Nieuwjaarspeiling: Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder

Adfiz Nieuwjaarspeiling: Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder

De positieve verwachtingen voor 2019 zijn uitgekomen zo blijkt uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. Opnieuw groeien zowel de zakelijke als de particuliere omzet en klantenaantallen. Innovatie en risicomanagement winnen terrein op de prioriteiten kalender, waar actief klantbeheer opnieuw ruim bovenaan staat.

Zakelijk sterk in de lift

De omzetcijfers zijn in lijn met de positieve verwachtingen voor 2019. Hoewel de realisatie nog beter uitpakt dan de verwachtingen (minder daling, meer stijging) heeft 2019 bij de meeste Adfiz-leden geleverd wat ze vorig jaar verwachtten.

De omzet stijgt over de volle breedte van het bedrijf, waarbij met name de zakelijke markt bij de meeste kantoren (80%) voor (sterk) stijgende omzet zorgt (gemiddeld +17%). De verwachting is dat dit zich ook in 2020 voortzet (79% verwacht stijging omzet, 76% verwacht stijging in aantal klanten). Het aandeel zakelijk in de totale portefeuille is gestegen van 36% naar 40%.

Ook schade en leven particulier, goed voor gemiddeld 36% van de omzet, stijgt bij 2/3 van de leden. Bij hypotheek is het beeld het meest verdeeld (52% stijg, 31% daalt).

Opvallend is dat bij kantoren vanaf 6 fte veel vaker groei wordt gerapporteerd, maar dat bij de groeiende kantoren tot 5 fte de groei procentueel juist groter is. Als we kijken naar kantoren met een dalende omzet is er geen groot verschil naar kantoorgrootte. Hoewel het marktbeeld duidelijk positief is, geeft 1 op de 10 kantoren aan dat 2019 overall de omzet afneemt.

Aandacht voor bestaande klanten

Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2020 aan te geven. De top 3 prioriteiten ziet er als volgt uit: 

  1. Actief beheer portefeuille
  2. Groei in zakelijke markt
  3. Groei binnen bestaande klanten

Innovatie en risicomanagement stijgen flink qua prioriteit, groei met nieuwe en particuliere klanten verliezen prioriteit.

Een samenvatting van de resultaten vind je in deze infographic

Alle uitkomsten zijn gebundeld in deze rapportage

Bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek

Adfiz werkt sinds 2016 samen met bureau DFO voor de nieuwjaarspeiling om daarmee weer te beschikken over een betrouwbare thermometer als het gaat om de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak. De volgende stap is een set aan bedrijfsvergelijkende kerncijfers. Volgende week start bureau DFO de eerste uit een serie enquêtes om dit mogelijk te maken. Adfiz steunt dit initiatief omdat het belangrijk is voor ondernemers te kunnen beschikken over goede benchmark-informatie.