Adfiz Nieuwjaarspeiling: actief klantbeheer is grootste prioriteit voor advieskantoren

Adfiz Nieuwjaarspeiling: actief klantbeheer is grootste prioriteit voor advieskantoren

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023 zijn de verwachtingen minder uitbundig dan vorig jaar, maar nog wel positief. De strategische focus ligt dit jaar vooral op actief klantbeheer en groei binnen de bestaande klantenkring.

Resultaten 2022 boven verwachting
Over 2022 zijn de resultaten bij driekwart van de kantoren positief, en opnieuw zijn daarmee de verwachtingen van een jaar eerder (61%) overtroffen. Net als voorgaande jaren vertonen kantoren vanaf 6 fte vaker groei (bij 89% omzetgroei) dan kantoren van 1 t/m 5 fte (bij 65% omzetgroei). De gemiddelde omzetstijging is dit jaar bij die kleinere kantoren wel twee keer zo groot als bij de grotere kantoren (15% versus 7%).

Kijkend naar adviessegmenten steeg de omzet voor schade en leven positief bij zo’n 10-15% meer kantoren dan verwacht en meer dan in 2021. De ontwikkeling op de hypotheekmarkt was nog maar bij 4 op de 10 kantoren een groeimarkt. Dat is een flinke daling t.o.v. het jaar ervoor toen het nog bij 67% steeg, maar het was ook fors meer dan de 23% kantoren die op groei hadden gerekend. Niettemin is vooral duidelijk dat bij hypotheken de groei eruit is. Bij de kleinere kantoren resulteert de daling van hypotheekomzet ook zichtbaar in een daling van de totale omzet.

Hypotheekmarkt drukken verwachtingen 2023
Voor het komende jaar 2023 verwachten zo’n 20% minder kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hypotheekmarkt. Liefst 76% verwacht voor hypotheken volgend jaar een daling, en nog maar 7% verwacht in dat segment een lichte stijging. Voor schade en leven rekent ruim 60% zowel particulier als zakelijk nog op een stijging van de omzet.

Prioriteiten verschillen met kantoorgrootte
Actief klantbeheer staat weer terug bovenaan de prioriteitenlijstjes. Bij 7 op de 10 kantoren staat het in de top 5 strategische prioriteiten, en bij 3 op de 10 is het de topprioriteit. Groei in de zakelijke markt blijft voor ruim de helft een top 5 prioriteit, maar is in de ranking wel iets gezakt. Dit komt vooral doordat kleinere kantoren er minder prioriteit aan geven.

Tussen kleinere en grotere kantoren zijn weer opvallende verschillen waar te nemen. Bij beide heeft groei in de zakelijke markt meer prioriteit dan groei in de particuliere markt, maar het verschil in belang is bij de >6fte kantoren aanzienlijk groter. Als het gaat om digitalisering, efficiënte werkprocessen en beschikbare data valt op dat dit bij grotere kantoren nog veel belangrijkere issues zijn dan bij de kleinere kantoren. Betere communicatie over de waarde van de dienstverlening en actief klantbeheer scoort bij kleinere kantoren dan weer relatief hoog. Ook zit de transitie van administratief naar meer advies georiënteerd bij kleinere kantoren juist in de lift, terwijl bij grotere kantoren de focus hierop is afgenomen.

>> naar de Rapportage Nieuwjaarspeiling 2023