Adfiz koppelt direct belonen aan financieel advies

Persberichten
geplaatst op 28-9-2010  

Bob Veldhuis, voorzitter van Adfiz, heeft gistermiddag aan demissionair minister De Jager van Financiën de ‘Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur’ overhandigd. Daarin neemt Adfiz stelling in de beloningsdiscussie die momenteel breed door de markt gevoerd wordt. De minister heeft met veel interesse kennisgenomen van de visie en bleek in grote lijnen positief over de voorstellen van Adfiz.

Adfiz plaatst het onafhankelijk intermediair aan de kant van de klant. Als adviseur en inkoper namens de klant. Daarnaast onderscheidt Adfiz Financieel Advies en Verzekeringsadvies. Onder Financieel Advies vallen vermogensopbouw, kredieten, banksparen, producten gerelateerd aan
leven en dood en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Adfiz wil dat voor Financieel Advies provisie wordt uitgesloten. Adfiz bepleit een rechtstreekse beloning door de klant. Voor Verzekeringsadvies houdt Adfiz vast aan provisie als mogelijke beloningsvorm. Afschaffen van provisie in de schadesector zou niet in het belang van de klant zijn.
Het maakt het huidige laagdrempelig advies nodeloos duurder en dus minder toegankelijk.
Bovendien is de interesse en de toegevoegde waarde voor consumenten (zie Nibud‐rapportge) uiterst gering. Adfiz wil bovendien dat elke vorm van winst‐ en volumebonussen wordt verboden, zowel bij financiële producten als bij verzekeringsproducten (schade en zorg).

Voor de werkzaamheden die een adviseur voor een aanbieder uitvoert wil Adfiz de wettelijke mogelijkheid van een efficiencyvergoeding.

Adfiz wil niet vooruit lopen op de keuzes die de Europese Commissie gaat maken met betrekking tot eventuele transparantie in de schademarkt (Verzekeringsadvies).

Adfiz vraagt de minister uitdrukkelijk om een éénduidige fiscale benadering van de verschillende beloningsvormen. Geen onderscheid derhalve voor de btw noch voor de inkomstenbelasting. Op dit moment is hierover geen duidelijkheid van de belastingdienst.

Adfiz vraagt opnieuw om een gelijk speelveld tussen de verschillende kanalen. Later dit jaar komt Adfiz met haar opvattingen hoe met name in de beloningssfeer meer gelijkheid voor de klant kan
komen in de informatie van de financiële dienstverleners.

De voorstellen die Adfiz doet zullen diep ingrijpen in de markt. Adfiz onderkent de impact van haar voorstellen en vraagt de minister daarom voldoende implementatietijd wanneer hij de voorstellen
overneemt.

Vorige week maandag heeft Adfiz haar opvattingen over de toekomstige financiële diensverlening in een Beschouwing naar buiten gebracht. Daarin staat Adfiz stil bij de rol van de financiële adviseur:
aan de kant van de klant; bij de positie van de klant: centraal en dus voorop bij de dienstverlening; bij kennis en kunde: moet bij Financieel Advies op een hoger plan;bij de relatie met andere marktpartijen: samen werken een aan duurzame financiële dienstverlening.

Adfiz heeft zich bij haar visie laten leiden door gesprekken met de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, de politiek, de media, hoogleraren en toezichthouders. Ook heeft zij het Nibud gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop de consument financieel advies zoekt en wat hij daarvan verwacht. Ook de leden zijn bij de besluitvorming betrokken geweest. Al deze informatie heeft geleid tot de herpositionering van de onafhankelijke financieel adviseur.

Categorien: Beloning