Adfiz en OvfD maken afspraken met NVB en Verbond over klantbenadering aflossingsvrij

Persberichten
geplaatst op 23-11-2018  

Adfiz en OvfD voeren al geruime tijd intensief overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars over het informeren en activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Het  gezamenlijke doel is dat klanten die bij het afsluiten van een hypotheek gekozen hebben voor een adviseur ook nu door hun adviseur geadviseerd worden. Adfiz, OvfD, NVB en Verbond maken daarom afspraken hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen.

De AFM geeft in haar toezichtbrief aan welke inspanning zij verwacht van geldverstrekkers samen met adviseurs. Dit moet resulteren in inzicht in de hypotheeksituatie van klanten. Op basis daarvan moeten klanten handelingsperspectief worden geboden en moeten klanten aangezet worden tot actie. De AFM gaat daarbij niet in op de gewenste en benodigde samenwerking in de keten. Daarom maken Adfiz en OvfD hierover afspraken met de geldverstrekkers. Nu de toezichtbrief er is kunnen die afspraken concreet uitgewerkt worden.

Met een uniforme samenwerkingsvorm tussen geldverstrekkers en adviseurs wordt voorkomen dat er per geldverstrekker en adviseur afwijkende samenwerkingsafspraken en verslagleggingsvormen ontstaan.

 

Categorien: