Adfiz en OvFD bepleiten onafhankelijk Personenregister

Persberichten
geplaatst op 9-9-2010  

Klant moet kunnen weten wie hij voor zich heeft

Adfiz en de OvFD willen de positie van klanten versterken door hen beter inzicht te geven in de kwaliteiten van de adviseur met wie zij zaken doen. Klanten hebben te maken met een medewerker van een financieel dienstverlener die het advies geeft. De financieel dienstverlener heeft natuurlijk een vergunning, maar die biedt onvoldoende inzicht in de kwaliteiten, kennis, deskundigheid van de individuele medewerkers. Om die reden willen Adfiz en de OvFD dat er snel één geïntegreerd openbaar Personenregister komt voor alle financieel adviseurs en bemiddelaars met klantcontact. De brancheorganisaties pleiten voor een wettelijke verankering van een dergelijk register, maar tevens voor het opzetten daarvan in zelfregulering door betrokken marktpartijen.

De leden van Adfiz hebben tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering herbevestigd zich nadrukkelijk te positioneren aan de kant van de klant. Dat houdt onder meer in dat de klant zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over de dienstverlening van het bedrijf, en bovendien moet de klant informatie kunnen vinden over de kennis, kwaliteit en integriteit van zijn adviseur. Ook de leden van de OvFD hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering in april aangegeven dat consumentenbelangen het ijkpunt voor de OvFD vormen. Het Personenregister past ook in de principes die de OvFD  formuleert om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. 

Adfiz en de OvFD willen bij het opzetten van dit register in de eerste plaats aandacht geven aan de adviseurs/bemiddelaars die adviseren in complexe producten, als hypotheken, pensioenen en levensverzekeringen. Daar ligt een groot belang voor de klant. De inschrijving in een Personenregister is voor Adfiz en de OvFD niet vrijblijvend. Ze pleiten voor een Tuchtregeling binnen het register, die disciplinaire maatregelen tegen adviseurs die in strijd met wet- en regelgeving of het klantbelang handelen mogelijk maakt. Adviseurs, die (herhaald) in de fout gaan, moeten uiteindelijk en in alle openheid uit het register worden geschrapt en het werken in de financiële dienstverlening onmogelijk worden gemaakt. 

Adfiz en de OvFD pleiten voor een wettelijke verankering, zoals deze ook vorm is gegeven voor de verplichte aansluiting bij het klachteninstituut: áls er een dergelijk register is dan moeten alle adviseurs van financiële dienstverleners, intermediairs, banken en direct writers, zich daarin laten opnemen. Beide organisaties willen graag het voortouw nemen om samen met alle partijen in de markt, die nu al een register of keurmerk onder zich hebben, het Personenregister te realiseren. Het Personenregister zou duidelijkheid moeten verschaffen over de vakbekwaamheid van de klantmedewerker, over diens integriteit en vaardigheden. Het register zou moeten uitgaan van het wettelijk niveau, maar ook bovenwettelijke niveaus, zoals die door diverse keurmerken en registers worden onderhouden, zouden een plaats moeten krijgen.

Adfiz en de OvFD roepen alle betrokken partijen, waaronder consumentenorganisaties, op om gezamenlijk te komen tot de oprichting van een Personenregister. Beide brancheorganisaties zijn ervan overtuigd dat een dergelijk register bijdraagt aan een beter inzicht bij de klant.

Het pleidooi tot oprichting van een Personenregister past in de visie die Adfiz ontwikkelt op de positie en de rol van de financieel dienstverleners.