Adfiz en Aplaza zetten in op versnelling

Persberichten
geplaatst op 5-12-2018  

1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte; dat is wat adviseurs jaarlijks gemiddeld besparen door gebruik te maken van Aplaza. Uren die ze kunnen besteden aan extra klantcontact, aan opleidingen en aan het opzetten van commerciële acties om nieuwe klanten te werven. Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen.

De meeste softwareleveranciers zijn inmiddels aangesloten en met de partijen die nog niet zijn aangesloten, is Aplaza in overleg. Ook het deel van de markt dat actief gegevens uitwisselt via Aplaza groeit. Daarbij gaat het om gegevensuitwisseling van (digitale) documenten, berichten (prolongatie- en mutatieberichten) en transacties (offerte, aanvraag en mutatie). Door nu in te zetten op een versnelling in de aansluiting van intermediairs verwachten Adfiz en Aplaza de groei bij zowel adviseurs als aanbieders – zijnde verzekeraars en serviceproviders – te versnellen.

Campagne gericht op nieuwe aansluitingen
Meer dan de helft van de Adfiz-leden is al aangesloten op Aplaza. Dat betekent dat een groot aantal leden profiteert van de voordelen die Aplaza biedt, maar een deel nog niet. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag, waarvan onbekendheid met de mogelijkheden en wijze waarop de aansluiting kan worden ingericht er één is.

Omdat de achtergrond om niet aan te sluiten verschilt per kantoor hebben Adfiz en Aplaza ervoor gekozen om Adfiz-leden die nog geen gebruiker zijn één op één te benaderen. Per kantoor gaat bekeken worden wat er nodig is om eventuele drempels weg te nemen en aan te sluiten.

Adfiz en Aplaza benadrukken het belang dat ook verzekeraars en serviceproviders blijven investeren in verdere aansluiting op het Aplaza-platform. Die investering komt de hele intermediaire markt ten goede. Duidelijk is dat de belangrijkste stap naar ketenefficiency de bereidheid is om echt te investeren. Daarbij is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen hun steentje bijdragen.

 

Categorien: Ketenefficiency