Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Samen met de brancheorganisaties verenigd in CANON hebben wij het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet iedereen het verantwoord en wenselijk om examens fysiek af te leggen ook al treffen exameninstituten de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus. 

Van exameninstituten horen wij dat het – binnen de kaders die het CDFD stelt – niet is toegestaan om PE-examens digitaal aan te bieden. In ons verzoek wijzen wij erop dat er inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan met veilige en betrouwbare toetsing en examinering op afstand (o.a. Hogescholen en Universiteiten). Toetsing vindt plaats op basis van beproefde technieken met surveillance op afstand en waarborgen voor betrouwbare authenticatie (online proctoring).  

In de kern komt ons verzoek erop neer dat examenkandidaten de keuze wordt geboden om het PE-examen fysiek of op eigen locatie af te leggen (conform nader te stellen voorwaarden). Op deze manier kan de branche binnen de gestelde PE-termijn alsnog voldoen aan de PE-verplichtingen en is een eventueel verzoek om verlenging van die termijn hopelijk niet nodig.