Adfiz-bijeenkomst "Nationaal Pensioenregister"

Persberichten
geplaatst op 18-11-2010  

Per 4 januari 2011 wordt het nationaal Pensioenregister operationeel. Via dit pensioenregister kan elke burger een totaaloverzicht krijgen van alle pensioenaanspraken die hij heeft opgebouwd bij een verzekeraar of pensioenfonds en van de te verwachten AOW-uitkering. Adfiz zal op 9 december in Groot Kievitsdal te Baarn een bijeenkomst organiseren geheel gewijd aan de inhoud van het Pensioenregister en de wijze waarop adviseurs hierop kunnen anticiperen.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen inleidingen worden verzorgd door:

drs. Francine Giskes, voorzitter van de stichting Pensioenregister.
Mevrouw Giskes zal ingaan op de inhoud en werking van het register alsmede op de inhoud en de planning van de publiekscampagne;

mr. Ben Schuurman, werkzaam bij het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.
De heer Schuurman zal in zijn inleiding aandacht besteden aan de (fiscale) mogelijkheden en voorwaarden voor het vervroegen of uitstellen van het aanvullend pensioen en de AOW-uitkering;

drs. Jaap Oudijk MM-RM, directeur Marketing en Sales Generali.
De heer Oudijk zal inzichtelijk maken wat het resultaat is van de aansluiting van een verzekeraar als Generali op het Pensioenregister voor de verzekerden;

Jan van Lierop MFP, directeur Verkoop Nederland van Infa.
De heer van Lierop zal met behulp van bestaande software tonen hoe een eenvoudige pensioenscan gemaakt kan worden van financiële lasten in relatie tot het pensioeninkomen op de door uw cliënt gewenste pensioendatum. De adviseur kan tegen een aantrekkelijk tarief een pensioenfoto verstrekken aan de cliënt. Deze pensioenfoto dient als basis voor het advies om desgewenst maatregelen te nemen om het pensioeninkomen aan te vullen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 9 december in Groot Kievitsdal te Baarn en staat onder dagvoorzitterschap van Wilbert Schellens, directeur Adfiz.

Ontvangst van de deelnemers is om 09:30 uur, aanvang 10:00 uur en einde van de bijeenkomst om circa 13:15 uur (incl. lunch). De kosten van deelname bedragen € 125,- excl. btw. Voor meer informatie en inschrijving: www.adfiz-bijeenkomsten.nl

Categorien: Pensioenen