a.s.r., BNP Paribas Cardif en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek

a.s.r., BNP Paribas Cardif en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek

45 initiatieven werden aangemeld voor het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen. Voor het thema ketenefficiency heeft de jury onder leiding van voorzitter Wim Henk Steenpoorte de volgende initiatieven genomineerd (in alfabetische volgorde):

Nominatie 1: a.s.r. met Payroll Doenpensioen
Het Payroll Doenpensioen is een oplossing voor payroll bedrijven die sinds 2021 verplicht zijn een adequate pensioenregeling aan te bieden. Het Payroll Doenpensioen maakt het mogelijk om een pensioenregeling efficiënt uit te voeren op basis van beschikbare premie voor werknemers met een flexibel contract waarbij het aantal gewerkte uren per loontijdvak wisselt. De uitvoering van deze pensioenregeling is volledig geautomatiseerd door middel van koppelingen met het salarispakket.

Nominatie 2: BNP Paribas Cardif met Geautomatiseerde Garantiestelling
Met de volledig Geautomatiseerde Garantiestelling van BNP Paribas Cardif kan de adviseur op het moment dat het renteaanbod binnen is in Accelerate met één druk op de knop een bankgarantie voor de klant klaarzetten. De klant geeft akkoord in een vertrouwde en veilige (mijn)omgeving, wat verdere ondertekening overbodig maakt. De Geautomatiseerde Garantiestelling helpt zo het aanvraagproces te versnellen en fouten te elimineren, terwijl de adviseur de regie behoudt.

Nominatie 3: TAF met Maatwerk ORV
Deze oplossing versnelt vooral de aanvraag voor klanten met een verhoogd medisch risico. Als een overlijdenrisicoverzekering niet kan worden geaccepteerd om medische redenen, dan wordt de aanvraag automatisch voorgelegd aan herverzekeraar De Hoop, een Nederlandse herverzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van mensen met een verhoogd medisch risico. Er hoeft hierdoor geen nieuwe aanvraag ingediend te worden, en de klant hoeft niet opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen en aanvullende informatie aan te leveren.

De komende weken worden ook de genomineerden voor de andere themaprijzen bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaars per categorie worden op 12 januari bekend gemaakt tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Wil je daar ook bij zijn, klik dan hier.