Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 4-7-2013

Minister laat vele vragen onbeantwoord!

Minister laat vele vragen onbeantwoord!

Branche wil debat over vakbekwaamheid en permanente educatie Vandaag heeft de minister van Financiën geantwoord op de vragen die de Vaste Kamercommissie voor Financiën op 28 juni heeft gesteld. De brancheorganisaties (Adfiz, OVFD, NVGA, NVF en CFD ) hebben kennisgenomen van de reactie van de minister. Hoewel de reactie vele pagina’s telt blijven vele belangrijke vragen onbeantwoord.

Persberichten
geplaatst op: 26-6-2013

Minister gaat voorbij aan inhoudelijke argumenten voor verbetering vakbekwaamheidstelsel

Minister gaat voorbij aan inhoudelijke argumenten voor verbetering vakbekwaamheidstelsel

De minister heeft de Tweede Kamer gemeld voorstander te blijven van verplichte Wft PE- en inhaalexamens. Inhoudelijk gaat de minister niet in op de bezwaren uit de petitie. De argumenten van de minister om door te drukken zijn discutabel. Hij zet met deze brief de branche onterecht in slecht daglicht. De brancheorganisaties zijn reeds in gesprek met Tweede Kamerleden. Zij staan wel open voor de argumenten voor een andere invulling van de eisen aan doorlopende vakbekwaamheid.

Persberichten
geplaatst op: 18-6-2013

Adfiz-leden versterken consumenten en ondernemers

Adfiz-leden versterken consumenten en ondernemers

Consumenten en ondernemers hebben behoefte aan informatie bij het maken van financiële keuzes. Informatie die vrij en zonder voorwaarden toegankelijk en inzichtelijk is. Zij hebben er ook behoefte aan dat die informatie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit de vraag die de consument of ondernemer vanuit zijn levenssituatie of bedrijfsvoering heeft. Het is lastig je weg te vinden naar informatie die op deze wijze toegankelijk is. Als die informatie al te vinden is. Via internet is het vooral mogelijk om productinformatie te verkrijgen. Heb je gerichtere vragen dan moet je contactgegevens opgeven.

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2013

Branche overhandigt petitie met kleine 10.000 handtekeningen aan minister Dijsselbloem

Branche overhandigt petitie met kleine 10.000 handtekeningen aan minister Dijsselbloem

Partijen willen studiepuntensysteem voor PE financieel adviseurs. Adfiz-voorzitter Loek Hermans heeft aan minister Dijsselbloem vandaag bijna 10.000 handtekeningen overhandigd tegen het verplichte PE- en inhaalexamen. Hij deed dit mede namens OvFD, CFD, NVGA en NVF. Uit het grote aantal ondertekeningen blijkt de brede steun voor een studiepuntensysteem zoals dat in andere branches gebruikelijk is. Partijen zijn blij met de vele ondertekeningen en de constatering dat praktisch alle ondernemingen achter de petitie staan.

Persberichten
geplaatst op: 28-5-2013

Markt kan niet uit de voeten met vakbekwaamheids-bouwwerk en verplichte PE- en inhaalexamen

Markt kan niet uit de voeten met vakbekwaamheids-bouwwerk en verplichte PE- en inhaalexamen

Partijen roepen de politiek op om te kijken naar de alternatieven en verbeteringen die door de markt zijn voorgesteld

Persberichten
geplaatst op: 8-5-2013

Teken de petitie “Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs”

Teken de petitie “Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs”

Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties hebben wij gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het Ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Adfiz roept adviseurs en werkgevers in de financiële dienstverlening die door deze maatregel getroffen worden, op de petitie te ondertekenen.

Persberichten
geplaatst op: 12-4-2013

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz gaat classificatie van producten actualiseren op AOV en uitbreiden naar andere producten Een product werkt niet als voorwaarden van een product niet helder blijken, of als zelfs essentiële voorwaarden ontbreken.

Persberichten
geplaatst op: 21-3-2013

Adfiz staat klaar om collectieve procedure te voeren tegen schending afspraken met intermediair door Reaal

Adfiz staat klaar om collectieve procedure te voeren tegen schending afspraken met intermediair door Reaal

Reaal volhardt in haar beleid eenzijdig de provisiebeloning in te trekken. Reaal handelt hiermee in strijd met de afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant heeft gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur. Adfiz zal leden ondersteunen die een civielrechtelijke procedure willen starten tegen deze eenzijdige intrekking. Leden kunnen zich melden voor het voeren van een collectieve procedure.

Persberichten
geplaatst op: 7-3-2013

Uitkomst overleg met Adfiz: a.s.r. erkent pandrecht als zelfstandig recht van bemiddelaar

Uitkomst overleg met Adfiz: a.s.r. erkent pandrecht als zelfstandig recht van bemiddelaar

Adfiz heeft een belangrijk resultaat bereikt in de gesprekken met a.s.r. over haar samenwerkingsvoorwaarden (SWO). Na goed overleg respecteert a.s.r. het wettelijk recht van de bemiddelaar om zijn portefeuille te verpanden.

Persberichten
geplaatst op: 28-2-2013

Adfiz en Legal & General: profilering onafhankelijk advies belangrijk

Adfiz en Legal & General: profilering onafhankelijk advies belangrijk

Het is belangrijk dat consumenten een bewuste keuze maken voor een bepaald type financieel adviseur. Wil je een verkoper, of een onafhankelijk adviseur? Eerlijke en begrijpelijke informatie over de aard en reikwijdte van dienstverlening is voor de consument onmisbaar. Consumenten worden met de nieuwe regels voor financiële dienstverlening in de positie gebracht dat zij een bewuste keuze kunnen maken voor een bepaald soort financiële dienstverlening. Goede informatie over de voordelen van onafhankelijk advies helpt de consument bij het maken van de juiste keuze. Adfiz gaat daarom het neutrale materiaal rondom het thema ‘onafhankelijkheid’ van Legal & General in aangepaste vorm aan haar leden aanbieden. De digitale brochure en video die Legal & General heeft gemaakt worden voor Adfiz-leden voorzien van informatie over Adfiz.