Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 16-10-2013

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Gisteren heeft het ministerie overlegd met de sector over het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen. Aanleiding van het gesprek was motie nr. 118 (29 507). De kamer heeft het ministerie gevraagd om in overleg met de sector voor 1 december te komen met voorstellen voor een versoepeling met behoud van kwaliteit. De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwwerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen.

Persberichten
geplaatst op: 14-10-2013

Verzekeraars vergroten hun inkomsten bij een mindere dekking van risico’s ten koste van de verzekerden

Verzekeraars vergroten hun inkomsten bij een mindere dekking van risico’s ten koste van de verzekerden

Aanpassing brandregresregeling leidt tot onverzekerbare risico’s, onzekerheid en forse lastenverzwaring voor MKB-ondernemingen. In hun Algemene Ledenvergadering in juni dit jaar hebben de verzekeraars van het Verbond de definitieve wijziging van de brandregresregeling vastgesteld. Deze wijziging houdt in dat per 1 januari 2014 volledig regres zal worden genomen op bedrijven die een brand veroorzaken bij derden door onzorgvuldig handelen.

Persberichten
geplaatst op: 10-10-2013

Geen woorden maar daden: AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!

Geen woorden maar daden: AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!

De AFM wil betere en tijdige informatie voor consumenten over expirerende lijfrentes. Consumenten kunnen zich nu onvoldoende oriënteren op de keuze die zij moeten maken over het vrijkomende kapitaal. De AFM constateert ook dat veel consumenten moeite hebben met de (financiële) beslissingen die zij daarbij moeten nemen en hulp nodig hebben. Onafhankelijk adviseurs kunnen die hulp bieden. Juist de adviseur kan de klant er op wijzen dat hij meer opties heeft dan de producten van de aanbieder waar de lijfrente liep. Te vaak kan de adviseur die rol nu niet goed uitvoeren omdat aanbieders hem niet tijdig informeren en rechtstreeks met de klant communiceren. Daarbij sturen zij regelmatig aan op de eigen producten en voegen soms zelfs standaardoffertes bij.

Persberichten
geplaatst op: 19-9-2013

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Na een succesvolle lobby van de brancheorganisaties is vandaag in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk, waaronder het verplichte PE-examen. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer nadrukkelijk dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de brancheorganisaties en nog vóór 1 december met voorstellen komt voor een versoepeling, maar met behoud van kwaliteit.

Persberichten
geplaatst op: 4-9-2013

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO). De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.

Persberichten
geplaatst op: 3-9-2013

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz maakt AOV-voorwaarden helder om juiste keuze klant nog beter mogelijk te maken. Een product werkt niet als voorwaarden van een product niet helder blijken, of als zelfs essentiële voorwaarden ontbreken.

Categorien: AOV
Persberichten
geplaatst op: 4-7-2013

Minister laat vele vragen onbeantwoord!

Minister laat vele vragen onbeantwoord!

Branche wil debat over vakbekwaamheid en permanente educatie Vandaag heeft de minister van Financiën geantwoord op de vragen die de Vaste Kamercommissie voor Financiën op 28 juni heeft gesteld. De brancheorganisaties (Adfiz, OVFD, NVGA, NVF en CFD ) hebben kennisgenomen van de reactie van de minister. Hoewel de reactie vele pagina’s telt blijven vele belangrijke vragen onbeantwoord.

Persberichten
geplaatst op: 26-6-2013

Minister gaat voorbij aan inhoudelijke argumenten voor verbetering vakbekwaamheidstelsel

Minister gaat voorbij aan inhoudelijke argumenten voor verbetering vakbekwaamheidstelsel

De minister heeft de Tweede Kamer gemeld voorstander te blijven van verplichte Wft PE- en inhaalexamens. Inhoudelijk gaat de minister niet in op de bezwaren uit de petitie. De argumenten van de minister om door te drukken zijn discutabel. Hij zet met deze brief de branche onterecht in slecht daglicht. De brancheorganisaties zijn reeds in gesprek met Tweede Kamerleden. Zij staan wel open voor de argumenten voor een andere invulling van de eisen aan doorlopende vakbekwaamheid.

Persberichten
geplaatst op: 18-6-2013

Adfiz-leden versterken consumenten en ondernemers

Adfiz-leden versterken consumenten en ondernemers

Consumenten en ondernemers hebben behoefte aan informatie bij het maken van financiële keuzes. Informatie die vrij en zonder voorwaarden toegankelijk en inzichtelijk is. Zij hebben er ook behoefte aan dat die informatie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit de vraag die de consument of ondernemer vanuit zijn levenssituatie of bedrijfsvoering heeft. Het is lastig je weg te vinden naar informatie die op deze wijze toegankelijk is. Als die informatie al te vinden is. Via internet is het vooral mogelijk om productinformatie te verkrijgen. Heb je gerichtere vragen dan moet je contactgegevens opgeven.

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2013

Branche overhandigt petitie met kleine 10.000 handtekeningen aan minister Dijsselbloem

Branche overhandigt petitie met kleine 10.000 handtekeningen aan minister Dijsselbloem

Partijen willen studiepuntensysteem voor PE financieel adviseurs. Adfiz-voorzitter Loek Hermans heeft aan minister Dijsselbloem vandaag bijna 10.000 handtekeningen overhandigd tegen het verplichte PE- en inhaalexamen. Hij deed dit mede namens OvFD, CFD, NVGA en NVF. Uit het grote aantal ondertekeningen blijkt de brede steun voor een studiepuntensysteem zoals dat in andere branches gebruikelijk is. Partijen zijn blij met de vele ondertekeningen en de constatering dat praktisch alle ondernemingen achter de petitie staan.