Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 27-2-2015

Scheidend voorzitter Loek Hermans blijft adviseur van Adfiz

Scheidend voorzitter Loek Hermans blijft adviseur van Adfiz

Zoals oktober vorig jaar aangekondigd neemt Loek Hermans afscheid als voorzitter van Adfiz, per 1 maart a.s.. Adfiz heeft afspraken gemaakt met Hermans om als adviseur aan Adfiz verbonden te blijven. Adfiz zoekt nog een nieuwe voorzitter in de persoon van een ondernemer die lid is van Adfiz en zelf leiding geeft aan een adviesbedrijf. Vice-voorzitter Wim Heeres zal tot die tijd het voorzitterschap waarnemen.

Persberichten
geplaatst op: 3-2-2015

Centrale examinering blijft op agenda Tweede Kamer

Centrale examinering blijft op agenda Tweede Kamer

De Commissie Financiën wil de reactie van de brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA, OvFD) graag meenemen in haar behandeling van de brief van de minister van Financiën van 26 januari jl. Mede daarom heeft de Commissie besloten de behandeling van de brief van de minister uit te stellen. Daarmee blijft centrale examinering op de agenda van de Tweede Kamer.

Persberichten
geplaatst op: 8-1-2015

Adfiz maakt best presterende verzekeraars bekend

Adfiz maakt best presterende verzekeraars bekend

Movir, NH1816, Legal & General, Regiobank en Dela leveren in hun categorie de beste kwaliteit voor de klant. Dat blijkt uit het Adfiz Prestatie Onderzoek. Tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst (8 januari) zijn de prijzen uitgereikt.

Persberichten
geplaatst op: 11-12-2014

Dit zijn de nominaties voor het Adfiz Prestatieonderzoek - Prijsuitreiking tijdens Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst

Dit zijn de nominaties voor het Adfiz Prestatieonderzoek -  Prijsuitreiking tijdens Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst

Welke aanbieders leveren de kwaliteit die klant verdient? Het Adfiz Prestatie Onderzoek is al jaren dé inkoopbenchmark voor financieel adviseurs. Tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst (8 januari) worden de prijzen uitgereikt. Per categorie zijn drie verzekeraars genomineerd.

Persberichten
geplaatst op: 25-11-2014

Enno Wiertsema wordt nieuwe directeur Adfiz

Enno Wiertsema wordt nieuwe directeur Adfiz

Enno Wiertsema (43) volgt per 1 december algemeen directeur Hanneke Hartman op, die eerder aankondigde Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. In mei trad Wiertsema aan als adjunct-directeur van Adfiz. Hartman had reeds begin dit jaar de wens geuit binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan. Daarom is bij zijn komst gekeken naar de mogelijkheid op termijn de functie van directeur in te vullen.

Persberichten
geplaatst op: 12-11-2014

Brancheorganisaties sturen zorgpunten en verbetervoorstellen Wft-examinering naar Tweede Kamer

Brancheorganisaties sturen zorgpunten en verbetervoorstellen Wft-examinering naar Tweede Kamer

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben uitgebreid hun zorgpunten en verbetervoorstellen voor de Wft-examinering naar de Tweede Kamer gestuurd, in reactie op de brief van de minister van Financiën van 5 november. De eerste conclusies uit het www.wftexamenloket.nl benadrukken de zorgpunten. De Kamer heeft vandaag bij de behandeling van de brief van de minister gevraagd om een nieuwe rapportage in het eerste kwartaal van 2015. Het onderwerp blijft dus op de agenda staan. De brancheorganisaties zetten hun lobby voort. Zij roepen examenkandidaten op hun ervaring te delen op www.wftexamenloket.nl zodat in januari de Tweede Kamer nog indringender geïnformeerd kan worden.

Persberichten
geplaatst op: 4-11-2014

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een Refertemodel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) en nodigen stakeholders uit om hierop te reageren. Bij het herijken van de samenwerkingsafspraken hebben de brancheorganisaties de volgende vraag centraal gesteld: hoe kunnen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo samenwerken, dat de dienst-verlening aan de klant voldoet aan zijn wensen?

Persberichten
geplaatst op: 8-10-2014

Adfiz-directeur Hanneke Hartman kiest voor pensioen

Adfiz-directeur Hanneke Hartman kiest voor pensioen

Algemeen directeur Hanneke Hartman heeft aangegeven per 1 december Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. “Mijn echtgenoot is al enige tijd de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De tijd is voor mij gekomen ruimte te creëren voor de plannen die wij samen nog hebben.” Het bestuur betreurt het vertrek, maar heeft begrip voor haar beslissing. Voorzitter Loek Hermans: “We zullen in Hanneke een dynamische en kundige directeur moeten missen.”

Persberichten
geplaatst op: 20-6-2014

Aansluiting MBO- en HBO-scholen op arbeidsmarkt financiële sector bedreigd

Aansluiting MBO- en HBO-scholen op arbeidsmarkt financiële sector bedreigd

De nieuwe WFT-examens lijken voor MBO- en HBO-studenten een nauwelijks te nemen horde. De slagingspercentages liggen onder de 10% blijkt uit cijfers van CDFD. In reactie hierop doet de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer de suggestie voorlopig het verplichte Wft-diploma te schrappen uit het curriculum van MBO- en HBO-opleidingen. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dit een niet te begrijpen en niet uit te leggen overweging. Het ondermijnt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de financiële sector. Er ontstaat een generatie financiële studenten die afstudeert zonder startkwalificatie voor het beroep van financieel adviseur. Dit terwijl de financiële sector juist op dit moment dringend behoefte heeft aan direct inzetbare gekwalificeerde medewerkers.

Persberichten
geplaatst op: 12-6-2014

Adfiz Prestatie Onderzoek weer gestart: welke aanbieders leveren de kwaliteit die klant verdient?

Adfiz Prestatie Onderzoek weer gestart: welke aanbieders leveren de kwaliteit die klant verdient?

Wil je als onafhankelijk adviseur voor je klant de beste dienstverlening, dan moet je ook kijken of een geadviseerde verzekeraar of bank daadwerkelijk levert. Naast prijs en polisvoorwaarden zijn de prestaties van aanbieders van groot belang voor de klant. Deze prestaties zijn echter niet zomaar te vinden op vergelijkingssites op internet. Het Adfiz Prestatie Onderzoek onderzoekt welke aanbieders de kwaliteit leveren die de klant verdient. In het verleden heeft dit onderzoek onder andere opgeleverd dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders als het gaat om bijvoorbeeld het feitelijke uitkeringsbeleid bij schade en het nakomen van afspraken. Vandaag worden de uitnodigingen verstuurd voor deelname aan de 12e editie van het onderzoek, uitgevoerd door GfK. Onafhankelijk adviseurs die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen deelnemen aan het onderzoek via gfk.nl/adfiz2014