Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 25-11-2014

Enno Wiertsema wordt nieuwe directeur Adfiz

Enno Wiertsema wordt nieuwe directeur Adfiz

Enno Wiertsema (43) volgt per 1 december algemeen directeur Hanneke Hartman op, die eerder aankondigde Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. In mei trad Wiertsema aan als adjunct-directeur van Adfiz. Hartman had reeds begin dit jaar de wens geuit binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan. Daarom is bij zijn komst gekeken naar de mogelijkheid op termijn de functie van directeur in te vullen.

Persberichten
geplaatst op: 12-11-2014

Brancheorganisaties sturen zorgpunten en verbetervoorstellen Wft-examinering naar Tweede Kamer

Brancheorganisaties sturen zorgpunten en verbetervoorstellen Wft-examinering naar Tweede Kamer

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben uitgebreid hun zorgpunten en verbetervoorstellen voor de Wft-examinering naar de Tweede Kamer gestuurd, in reactie op de brief van de minister van Financiën van 5 november. De eerste conclusies uit het www.wftexamenloket.nl benadrukken de zorgpunten. De Kamer heeft vandaag bij de behandeling van de brief van de minister gevraagd om een nieuwe rapportage in het eerste kwartaal van 2015. Het onderwerp blijft dus op de agenda staan. De brancheorganisaties zetten hun lobby voort. Zij roepen examenkandidaten op hun ervaring te delen op www.wftexamenloket.nl zodat in januari de Tweede Kamer nog indringender geïnformeerd kan worden.

Persberichten
geplaatst op: 4-11-2014

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een Refertemodel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) en nodigen stakeholders uit om hierop te reageren. Bij het herijken van de samenwerkingsafspraken hebben de brancheorganisaties de volgende vraag centraal gesteld: hoe kunnen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo samenwerken, dat de dienst-verlening aan de klant voldoet aan zijn wensen?

Persberichten
geplaatst op: 8-10-2014

Adfiz-directeur Hanneke Hartman kiest voor pensioen

Adfiz-directeur Hanneke Hartman kiest voor pensioen

Algemeen directeur Hanneke Hartman heeft aangegeven per 1 december Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. “Mijn echtgenoot is al enige tijd de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De tijd is voor mij gekomen ruimte te creëren voor de plannen die wij samen nog hebben.” Het bestuur betreurt het vertrek, maar heeft begrip voor haar beslissing. Voorzitter Loek Hermans: “We zullen in Hanneke een dynamische en kundige directeur moeten missen.”

Persberichten
geplaatst op: 20-6-2014

Aansluiting MBO- en HBO-scholen op arbeidsmarkt financiële sector bedreigd

Aansluiting MBO- en HBO-scholen op arbeidsmarkt financiële sector bedreigd

De nieuwe WFT-examens lijken voor MBO- en HBO-studenten een nauwelijks te nemen horde. De slagingspercentages liggen onder de 10% blijkt uit cijfers van CDFD. In reactie hierop doet de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer de suggestie voorlopig het verplichte Wft-diploma te schrappen uit het curriculum van MBO- en HBO-opleidingen. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dit een niet te begrijpen en niet uit te leggen overweging. Het ondermijnt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de financiële sector. Er ontstaat een generatie financiële studenten die afstudeert zonder startkwalificatie voor het beroep van financieel adviseur. Dit terwijl de financiële sector juist op dit moment dringend behoefte heeft aan direct inzetbare gekwalificeerde medewerkers.

Persberichten
geplaatst op: 12-6-2014

Adfiz Prestatie Onderzoek weer gestart: welke aanbieders leveren de kwaliteit die klant verdient?

Adfiz Prestatie Onderzoek weer gestart: welke aanbieders leveren de kwaliteit die klant verdient?

Wil je als onafhankelijk adviseur voor je klant de beste dienstverlening, dan moet je ook kijken of een geadviseerde verzekeraar of bank daadwerkelijk levert. Naast prijs en polisvoorwaarden zijn de prestaties van aanbieders van groot belang voor de klant. Deze prestaties zijn echter niet zomaar te vinden op vergelijkingssites op internet. Het Adfiz Prestatie Onderzoek onderzoekt welke aanbieders de kwaliteit leveren die de klant verdient. In het verleden heeft dit onderzoek onder andere opgeleverd dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders als het gaat om bijvoorbeeld het feitelijke uitkeringsbeleid bij schade en het nakomen van afspraken. Vandaag worden de uitnodigingen verstuurd voor deelname aan de 12e editie van het onderzoek, uitgevoerd door GfK. Onafhankelijk adviseurs die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen deelnemen aan het onderzoek via gfk.nl/adfiz2014

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2014

Gezamenlijk ervaringsloket moet reëel zicht leveren op functioneren Wft-(PEplus)examens

Gezamenlijk ervaringsloket moet reëel zicht leveren op functioneren Wft-(PEplus)examens

Lage slagingspercentages zaaien twijfel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van initiële Wft-examens en Wft-PEplusexamens gebaseerd op examinering via de centrale examendatabank. Tegelijk zijn er ook positieve signalen. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden het belangrijk dat er snel een reëel en representatief zicht komt op hoe de examinering echt werkt. “Als het goed gaat, moet dat snel duidelijk zijn, zodat examens niet onnodig worden uitgesteld. Als verbetering noodzakelijk is, hebben we geen tijd te verliezen.” De gezamenlijk brancheorganisaties lanceren daarom de website www.wftexamenloket.nl. Kandidaten die examen hebben afgelegd kunnen hier hun ervaringen delen.

Persberichten
geplaatst op: 3-4-2014

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden. Dat is de uitkomst van de rechtszaak over de eenzijdige stopzetting van provisie op bankspaarproducten die Adfiz namens leden voert tegen Reaal. De rechter concludeert dat de wijziging van provisieafspraken alleen mogelijk is met wederzijds goedvinden. Alleen dan bent u vrij om met de klant zelf afspraken te maken over de wijze van beloning. Dat is ook de kern van de eerbiedigende werking. Niet de aanbieder maar de adviseur bepaalt de inrichting van zijn relatie met de klant. Adfiz-directeur Hanneke Hartman: “De rechter spreekt zich klip en klaar uit en schept hiermee zeer gewenste duidelijkheid over hoe de markt voor de klant goed kan werken”.

Persberichten
geplaatst op: 1-11-2013

Ministerie geeft onvoldoende uitvoering aan de motie rond PE examen

Ministerie geeft onvoldoende uitvoering aan de motie rond PE examen

Van echt overleg is tot op heden geen sprake De brancheorganisaties voor onafhankelijk financieel adviseurs (ADFIZ, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn zeer ongerust over de wijze waarop het Ministerie tot op heden vorm geeft aan het overleg met de sector over versoepeling van het PE examen, zoals dat nu wettelijk is geregeld. Dit overleg moet de Minister met de sector voeren ter uitvoering van de motie die de Kamer daarover op 9 september jl. heeft aangenomen.

Persberichten
geplaatst op: 22-10-2013

CDFD voorbarig met voorlopige vaststelling (inhaal-)PE-toetstermen

CDFD voorbarig met voorlopige vaststelling (inhaal-)PE-toetstermen

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben CDFD erop aangesproken dat zij erg voorbarig is met het voorlopig vaststellen van de (inhaal-)PE-toetstermen. Het is verspilde tijd als de markt zich voorbereidt op toetstermen die nog aangepast moeten gaan worden. Het zou beter zijn geweest als het CDFD de komende gesprekken zou hebben afgewacht alvorens tot publicatie over te gaan. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën op dit moment in gesprek met marktpartijen over gewenste versoepeling/verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Het is reëel te veronderstellen dat er dus nog verdere wijzigingen zullen volgen. Met de publicatie van voorlopig vastgestelde toetstermen zaait CDFD eerder verwarring dan dat ze de markt helpt.