Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 30-10-2015

Adfiz prikkelt consumenten tijdens Pensioen3Daagse

Adfiz prikkelt consumenten tijdens Pensioen3Daagse

Tijdens de Pensioen3Daagse (3, 4 en 5 november) staat het vergroten van het pensioenbewustzijn centraal. Adfiz haakt hierop in met een Facebook pensioenquiz die consumenten uitdaagt om hun pensioenkennis te testen.

Persberichten
geplaatst op: 1-10-2015

Adviseurs ontvangen toolkit voor AOV-advies tijdens landelijke informatieronde

 Adviseurs ontvangen toolkit voor AOV-advies tijdens landelijke informatieronde

Hoe zorgen adviseurs ervoor dat hun advies over arbeidsongeschiktheids-verzekeringen zorgvuldig en efficiënt is? Hoe houden zij de klant tevreden, terwijl het advies voldoet aan alle eisen?

Categorien: AOV
Persberichten
geplaatst op: 7-9-2015

Adfiz Prestatie Onderzoek weer van start

Adfiz Prestatie Onderzoek weer van start

Welke verzekeraars en banken leveren de gewenste kwaliteit en komen hun afspraken na? Het Adfiz Prestatie Onderzoek geeft dit inzicht en kan zo de waarde van advies vergroten. Het is bij uitstek kennis die klanten niet bij elkaar kunnen googlen. Adfiz roept daarom alle adviseurs op om mee te doen aan het jaarlijkse Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door GfK.

Persberichten
geplaatst op: 17-6-2015

Brancheorganisaties blij met aangenomen moties Tweede Kamer over Wft-examens

Brancheorganisaties blij met aangenomen moties Tweede Kamer over Wft-examens

Gistermiddag heeft de Tweede Kamer twee belangrijke moties aangenomen over Wft-examens. De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn blij dat de Tweede Kamer serieus gehoor heeft gegeven aan signalen uit de praktijk dat de invoering van de centrale Wft-examinering vanaf het begin niet vlekkeloos is verlopen en dat er nog steeds knelpunten zijn.

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2015

Moties ingediend voor vakbekwaamheid

Moties ingediend voor vakbekwaamheid

Vanmorgen heeft de Tweede Kamer twee moties ingediend. De eerste motie vraagt om een verlenging van de overgangsperiode om PEplus-examens tot 1 januari 2017. Ook is er een motie ingediend voor een versoepelde regeling voor adviseurs die door schrijnende situaties van ernstige ziekte niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn hun nieuwe diploma’s te behalen.

Persberichten
geplaatst op: 9-6-2015

VVP: Klant centraal, nu nog bij wetgever

VVP: Klant centraal, nu nog bij wetgever

"Wft zou in dienst van de klant moeten staan, niet in dienst van directe verkoop." Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in de rubriek opinie van VVP.

Persberichten
geplaatst op: 21-5-2015

Weer ondernemer aan het roer bij Adfiz: Wim Heeres nieuwe voorzitter

Weer ondernemer aan het roer bij Adfiz: Wim Heeres nieuwe voorzitter

Adfiz-lid Wim Heeres (63) is deze week benoemd tot voorzitter van Adfiz. De benoeming is gisteren bekrachtigd door de Ledenraad van Adfiz. Met Heeres heeft Adfiz de voorzitter die zij zocht gevonden. Een ondernemer uit de eigen kring, met kennis van en visie op de branche, veel ervaring en een grote kennis van de relevante dossiers. Bestuurslid Roger van der Linden (43, Van der Linden Adviesgroep) volgt Heeres op als vice-voorzitter.

Persberichten
geplaatst op: 8-5-2015

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over het protocol afwikkeling faillissement intermediair. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen.

Persberichten
geplaatst op: 23-4-2015

Adfiz ontwikkelt kwaliteitsprogramma AOV-advies

Adfiz ontwikkelt kwaliteitsprogramma AOV-advies

De AFM concludeert vandaag in haar onderzoek dat de kwaliteit van hypotheekadvies goed is, en dat advies over AOV voor zelfstandigen moet worden verbeterd. Adfiz en haar leden pakken die handschoen op. Goed AOV-advies staat al langer op de agenda bij de branchevereniging. Het rapport geeft aanleiding om verdere stappen te zetten in het verbeteren van kwaliteit van advies.

Persberichten
geplaatst op: 17-4-2015

Brancheorganisaties: Verlenging overgangstermijn PEplusexamens is goede eerste stap

Brancheorganisaties: Verlenging overgangstermijn PEplusexamens is goede eerste stap

De overgangstermijn om de PEplus-examens en initiële Wft-examens te kunnen afleggen wordt verlengd tot 1 april 2016. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dit een goede eerste stap. De brancheorganisaties zien dat er oog is voor de argumenten uit de markt, maar constateren ook dat met dit uitstel zeker niet alle problemen zijn opgelost. Bovendien vragen zij zich wel af of deze overgangstermijn lang genoeg is. Eerder is gevraagd om een jaar uitstel door de organisaties.