Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 30-11-2016

Bekijk nu reviews van het Adfiz Prestatie Onderzoek

Bekijk nu reviews van het Adfiz Prestatie Onderzoek

Afgelopen maanden hebben vele honderden onafhankelijk adviseurs al ervaringen gedeeld met diverse aanbieders van financiële producten via het Adfiz Prestatie Onderzoek. Vanaf vandaag, 30 november 2016, worden de eerste resultaten, in de vorm van reviews en ratings gepubliceerd.

Persberichten
geplaatst op: 29-11-2016

ONVZ houdt vast aan verlaging provisie

ONVZ houdt vast aan verlaging provisie

ONVZ maakte begin november bekend de provisie op individuele zorgverzekeringen te verlagen. Adfiz heeft uitgebreid met ONVZ gesproken om haar bezwaar tegen eenzijdige aanpassing van vergoedingen overduidelijk kenbaar te maken. Uiteindelijk heeft ONVZ besloten toch vast te houden aan haar eerdere besluit.

Persberichten
geplaatst op: 14-11-2016

Jolanda Bron nieuw bestuurslid Adfiz

Jolanda Bron nieuw bestuurslid Adfiz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering Adfiz op 9 november is Jolanda Bron als bestuurslid Adfiz benoemd. Jolanda Bron is directeur Regio Noordoost-Nederland binnen Aon Risk Solutions. Samen met twee collega-directeuren is zij verantwoordelijk voor de risicoadvisering van het mkb-segment in Nederland.

Persberichten
geplaatst op: 8-11-2016

Gesprekken met Unigarant zonder resultaat

Gesprekken met Unigarant zonder resultaat

Adfiz heeft de afgelopen maand meerdere keren met Unigarant gesproken over de onredelijke provisieverlaging op het Woonpakket Plus. Unigarant moet haar kostenprobleem niet afwentelen op de adviseur. Als Unigarant verdere verhoging van de premie geen reële optie vindt, dan moet zij de eigen operationele kosten en schadelast verlagen. Maatregelen die nodig zijn om de schadelast te beheersen zoals risicoselectie, preventie en aanpassing van de polisvoorwaarden, vragen juist betrokkenheid van de adviseur. Verlaging van de provisie werkt averechts. Adfiz vindt dit niet acceptabel.

Persberichten
geplaatst op: 31-10-2016

Adfiz-leden openen deur tijdens Pensioen3daagse

Adfiz-leden openen deur tijdens Pensioen3daagse

Op 1, 2 en 3 november Wijzer in geldzaken weer de Pensioen3daagse. Doel van dit initiatief is het pensioenbewustzijn in Nederland te verhogen. Adfiz en haar leden zijn partner en onderstrepen dit belang en openen de deuren. Daarnaast prikkelt Adfiz het pensioenbewustzijn van consumenten door pensioenkennis te testen met een pensioenquiz.

Persberichten
geplaatst op: 18-10-2016

Adfiz: Geef DGA voor oudedagsvoorziening zelfde mogelijkheden en zekerheden als ‘gewone’ pensioendeelnemers

Adfiz: Geef DGA voor oudedagsvoorziening zelfde mogelijkheden en zekerheden als ‘gewone’ pensioendeelnemers

Per 1 januari kan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) naar verwachting het pensioen niet meer opbouwen in eigen beheer. De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel dat dit moet regelen. Per deze datum kan de DGA ervoor kiezen om een oudedagsvoorziening op te bouwen bij een professionele aanbieder. Adfiz vindt dat een DGA in dat geval dezelfde mogelijkheden en zekerheden moet krijgen als andere pensioendeelnemers. Daarom pleit Adfiz ervoor de DGA onder de werking van de regels van de Pensioenwet te laten vallen.

Persberichten
geplaatst op: 3-10-2016

Brancheorganisaties antwoorden CDFD: maak van PE geen moetje, dat staat professionele ontwikkeling in de weg

Brancheorganisaties antwoorden CDFD: maak van PE geen moetje, dat staat professionele ontwikkeling in de weg

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn verbijsterd over de berichtgeving van het stafbureau van CDFD dat zij meer betrokkenheid van de branche had gewenst. De branche heeft uitgebreid relevante actualiteiten aangeleverd. Ook hebben de brancheorganisaties fundamentele kritiek gegeven op de intentie van CDFD om tegen toezeggingen van de minister in oude kennis en vaardigheden opnieuw in de toetstermen op te nemen. CDFD lijkt echter een volstrekt eigen koers te varen als het gaat om de PE-examens.

Persberichten
geplaatst op: 29-9-2016

Adfiz helpt financieel adviseurs in cyberdossier

Adfiz helpt financieel adviseurs in cyberdossier

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van ondernemend Nederland heeft te maken gehad met cybercrime. Daar vallen óók financieel advieskantoren en hun zakelijke klanten onder. Adfiz helpt daarom de financieel adviseur in het cyberdossier. Zo start vandaag het onderzoek Veilig Zakelijk Internetten, stond het Adfiz Zakelijk Platform in het teken van cyberrisks en biedt Adfiz nu ook de infographic ‘Cyberrisicio’s voor ondernemers’ aan de branche aan.

Persberichten
geplaatst op: 7-9-2016

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

Persberichten
geplaatst op: 1-9-2016

Adfiz verduidelijkt adviesmarkt voor (collectieve) zorgverzekeringen

Adfiz verduidelijkt adviesmarkt voor (collectieve) zorgverzekeringen

De zorgmarkt is bij uitstek een markt waar kosten onder het politieke vergrootglas liggen. Niet alleen de kosten van de zorgaanbieders, maar ook die van verzekeraars of adviseurs. Maar net als bij andere financiële producten dient niet alleen naar de kosten gekeken te worden, maar juist naar wat ervoor gebeurt. Daarom nodigt de commissie Zorg en Inkomen van Adfiz alle adviseurs die actief zijn in (collectieve) zorgverzekeringen uit om mee te doen aan het onderzoek naar de adviesmarkt voor zorgverzekeringen.