Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Persberichten
geplaatst op: 11-1-2018

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2017 bekend

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2017 bekend

Donderdag 11 januari zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst voor het eerst de prijzen uitgereikt van het vernieuwde doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door Tevreden.nl. De winnaars van dit jaar zijn Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Het onderzoek richtte zich op de categorieën Zakelijk Schade, Zakelijk Inkomen, Zakelijk Pensioen, Particulier Schade en Particulier Leven (bestaande uit Lijfrente, Banksparen en ORV).

Persberichten
geplaatst op: 12-12-2017

Gedragscode privacy wordt beschikbaar voor hele markt

Gedragscode privacy wordt beschikbaar voor hele markt

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving is erg breed, complex en juridisch. Daarom komt Adfiz in januari 2018 met een praktische vertaling voor financieel adviseurs. In samenspraak met een klankbordgroep van specialisten onder de leden is deze praktische vertaling vastgelegd in een zogenaamde Gedragscode Privacy. Hierover is Adfiz in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens met als doel dat zij de gedragscode uiteindelijk goedkeurt. Adfiz zal de privacy-gedragscode voor de hele markt beschikbaar stellen.

Categorien: Privacy
Persberichten
geplaatst op: 7-11-2017

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Het nieuwe kabinet is van plan de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (een bovengrens van vijfentwintig werknemers wordt genoemd) te verkorten van twee naar een jaar. De kosten voor de loondoorbetaling in het tweede jaar worden dan gezamenlijk door de werkgevers gedragen. Net zoals VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars heeft ook Adfiz bedenkingen bij dit voornemen.

Persberichten
geplaatst op: 11-9-2017

Adviseurs waarschuwen: “Starters op achterstand in woningmarkt”

Adviseurs waarschuwen: “Starters op achterstand in woningmarkt”

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Door strengere hypotheekregels worden ze gedwongen uit te wijken naar dure huurwoningen. Daarnaast is doorstarten vanuit de sociale huur moeilijk waardoor ongewenst scheefwonen wordt gestimuleerd. Met name de noodzaak om eigen geld in te leggen werpt drempels op. Adfiz en OvFD, brancheverenigingen voor onafhankelijk financieel adviseurs, pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken.

Persberichten
geplaatst op: 29-8-2017

Brancheorganisaties inventariseren in Wft-examenloket praktijkervaringen in tweede PE-periode

Brancheorganisaties inventariseren in Wft-examenloket praktijkervaringen in tweede PE-periode

Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017 – 1 april 2019) hebben afgelegd, kunnen opnieuw hun ervaringen delen via het Wft-examenloket. De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD gebruiken de uitkomsten in overleggen met CDFD en ministerie voor een goed verloop van de tweede PE-periode. Voor de lange termijn blijft modernisering gewenst zodat permanente professionele ontwikkeling niet gefrustreerd wordt door de druk van periodieke herexamens.

Persberichten
geplaatst op: 15-8-2017

Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in nieuwe MoneyView ProductManager

Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in nieuwe MoneyView ProductManager

Met ingang van 15 augustus worden de scores van het Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in de MoneyView ProductManager (MPM). De MPM is het onlangs geheel vernieuwde benchmarkplatform van MoneyView waarmee banken en verzekeraars hun eigen producten kunnen vergelijken met die van de andere aanbieders in de markt. MoneyView stelde kort geleden al een geheel vernieuwde versie van de MPM ter beschikking aan de bestaande gebruikers. Met deze release waarin de ‘Adfiz-scores’ zijn opgenomen is de officiële introductie van de MPM 2.0 een feit.

Persberichten
geplaatst op: 28-6-2017

Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een AOV-polis is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de verzekering biedt. Adfiz is in 2011 gestart met de toetsing van AOV’s op cruciale productkenmerken omdat in de praktijk te vaak discussie mogelijk is gebleken over de werkelijke betekenis van polisvoorwaarden. De uitkomsten van het derde zogenaamde Clarus-onderzoek worden vandaag tijdens de Adfiz Clusterbijeenkomst in Friesland gepresenteerd door Berrie van der Heide, één van de onderzoekers.

Persberichten
geplaatst op: 17-5-2017

Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in vergelijkers van MoneyView

Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in vergelijkers van MoneyView

Sinds deze week maken de scores van het Adfiz Prestatie Onderzoek onderdeel uit van de vergelijkingspakketten MoneyView Advisa en MoneyView Selector. In één getal is samengevat hoe het intermediair de prestaties van de betreffende verzekeraar waardeert. Als de adviseur met zijn muis op die score gaat staan, krijgt hij een overzicht van de scores op deelterreinen, zoals foutloosheid van de polisopmaak, snelheid van de administratie en klantgerichtheid bij claims. Hiermee heeft de adviseur deze, voor hem en zijn klant belangrijke informatie voorhanden als hij een productvergelijking opstelt.

Persberichten
geplaatst op: 9-2-2017

Adfiz Prestatie Onderzoek Adviesflyer voor hele markt

Adfiz Prestatie Onderzoek Adviesflyer voor hele markt

De kwaliteit van een aanbieder is een belangrijk keuzecriterium in onafhankelijk financieel advies. Om dit makkelijk en voor de klant zichtbaar mee te nemen in de advisering heeft Adfiz de uitkomsten van het Adfiz Prestatie Onderzoek vertaald in Adviesflyers. Deze worden aan de hele markt ter beschikking gesteld.