Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 10-1-2019

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2019 bekend

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2019 bekend

Donderdag 10 januari zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt van het doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door CYS. Voor het eerst zijn er prijzen uitgereikt in de categorie Hypotheken. De prijs voor beste zorgverzekeraar is na enkele jaren afwezigheid weer terug. Bijzonder zijn de drie Beste Partner Prijzen voor de thema’s Verzekerbaarheid, Efficiency en Claimafhandeling.

Persberichten
geplaatst op: 5-12-2018

Adfiz en Aplaza zetten in op versnelling

Adfiz en Aplaza zetten in op versnelling

1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte; dat is wat adviseurs jaarlijks gemiddeld besparen door gebruik te maken van Aplaza. Uren die ze kunnen besteden aan extra klantcontact, aan opleidingen en aan het opzetten van commerciële acties om nieuwe klanten te werven. Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen.

Persberichten
geplaatst op: 23-11-2018

Adfiz en OvfD maken afspraken met NVB en Verbond over klantbenadering aflossingsvrij

Adfiz en OvfD maken afspraken met NVB en Verbond over klantbenadering aflossingsvrij

Adfiz en OvfD voeren al geruime tijd intensief overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars over het informeren en activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Het gezamenlijke doel is dat klanten die bij het afsluiten van een hypotheek gekozen hebben voor een adviseur ook nu door hun adviseur geadviseerd worden. Adfiz, OvfD, NVB en Verbond maken daarom afspraken hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 31-5-2018

Uitgebreide Adfiz Prestatie Onderzoek van start

Uitgebreide Adfiz Prestatie Onderzoek van start

Al bijna twee decennia maakt het Adfiz Prestatie Onderzoek transparant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Sinds enkele jaren is het onderzoek doorlopend, wat een betrouwbaarder en actueler beeld oplevert. De afgelopen maanden is het onderzoek verder doorontwikkeld, zodat het in meer detail inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van verzekeraars. Leden ontvangen een uitnodiging om mee te doen. Geen lid? Meld je dan aan voor het onderzoek via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Persberichten
geplaatst op: 11-1-2018

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2017 bekend

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2017 bekend

Donderdag 11 januari zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst voor het eerst de prijzen uitgereikt van het vernieuwde doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door Tevreden.nl. De winnaars van dit jaar zijn Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Het onderzoek richtte zich op de categorieën Zakelijk Schade, Zakelijk Inkomen, Zakelijk Pensioen, Particulier Schade en Particulier Leven (bestaande uit Lijfrente, Banksparen en ORV).

Persberichten
geplaatst op: 12-12-2017

Gedragscode privacy wordt beschikbaar voor hele markt

Gedragscode privacy wordt beschikbaar voor hele markt

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving is erg breed, complex en juridisch. Daarom komt Adfiz in januari 2018 met een praktische vertaling voor financieel adviseurs. In samenspraak met een klankbordgroep van specialisten onder de leden is deze praktische vertaling vastgelegd in een zogenaamde Gedragscode Privacy. Hierover is Adfiz in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens met als doel dat zij de gedragscode uiteindelijk goedkeurt. Adfiz zal de privacy-gedragscode voor de hele markt beschikbaar stellen.

Categorien: Privacy
Persberichten
geplaatst op: 7-11-2017

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Het nieuwe kabinet is van plan de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (een bovengrens van vijfentwintig werknemers wordt genoemd) te verkorten van twee naar een jaar. De kosten voor de loondoorbetaling in het tweede jaar worden dan gezamenlijk door de werkgevers gedragen. Net zoals VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars heeft ook Adfiz bedenkingen bij dit voornemen.

Persberichten
geplaatst op: 11-9-2017

Adviseurs waarschuwen: “Starters op achterstand in woningmarkt”

Adviseurs waarschuwen: “Starters op achterstand in woningmarkt”

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Door strengere hypotheekregels worden ze gedwongen uit te wijken naar dure huurwoningen. Daarnaast is doorstarten vanuit de sociale huur moeilijk waardoor ongewenst scheefwonen wordt gestimuleerd. Met name de noodzaak om eigen geld in te leggen werpt drempels op. Adfiz en OvFD, brancheverenigingen voor onafhankelijk financieel adviseurs, pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken.

Persberichten
geplaatst op: 29-8-2017

Brancheorganisaties inventariseren in Wft-examenloket praktijkervaringen in tweede PE-periode

Brancheorganisaties inventariseren in Wft-examenloket praktijkervaringen in tweede PE-periode

Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017 – 1 april 2019) hebben afgelegd, kunnen opnieuw hun ervaringen delen via het Wft-examenloket. De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD gebruiken de uitkomsten in overleggen met CDFD en ministerie voor een goed verloop van de tweede PE-periode. Voor de lange termijn blijft modernisering gewenst zodat permanente professionele ontwikkeling niet gefrustreerd wordt door de druk van periodieke herexamens.