Webinar: Werken en studeren met Ad Finance & Control ism NHL Stenden Hogeschool