Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Op 21 oktober a.s. vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl

De bijeenkomst staat in het teken van actuele pensioenonderwerpen. Uiteraard staat de (voorbereiding op de) hervorming van het pensioenstelsel centraal. Ook staan op de agenda terugkoppeling van overleggen met de woordvoerders pensioenen uit de Tweede Kamer.