Zakelijk Platform: expertsessie a.s.r.

Zakelijk Platform: expertsessie a.s.r.

Vorige week organiseerden we een geslaagd Zakelijk Platform. Het verslag van het plenaire deel van deze bijeenkomst publiceerden we eerder en deze week volgden de verslagen van de expertsessies van Chubb en DAS. Vandaag deel 3: de expertsessie van a.s.r.

Klimaatverandering en verduurzaming; het houdt de maatschappij erg bezig. Consumenten en bedrijven krijgen door een toename van weersextremen steeds meer te maken met klimaatschade, maar ook met energietransitie. Tijdens de expertsessie zakelijke schadeverzekeringen en duurzaamheid vertelde a.s.r. hoe je als adviseur in kunt spelen op de veranderende verzekeringsbehoeften van klanten.

Aan het begin van de sessie ging a.s.r. in op de veranderde wet- en regelgeving op duurzaamheidsgebied, met name de duurzaamheidsaanpassingen in de Insurance Distribution Directive (IDD). Deze aanpassingen houden voor de adviseur in dat hij met zijn klanten in gesprek moet gaan over de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. a.s.r. reikte hiervoor concrete handvatten aan die ook op het extranet van a.s.r. te vinden zijn.

Verder werd uitgebreid met de zaal gesproken over het verzekeren van nieuwe risico’s die door verduurzaming in de markt ontstaan. Daarbij spelen dilemma’s als gebrek aan kennis, veiligheidseisen en keurmerken een rol in de acceptatie door verzekeraars. a.s.r. Schade spant zich in om in samenwerking met de adviseur deze risico’s te beoordelen en daar waar het kan te verzekeren. Dit gebeurt onder andere met hulp van duurzaamheidsambassadeurs binnen a.s.r. Schade. In de sessies werden diverse voorbeelden besproken.

Aandacht was er ook voor de lobby richting de overheid om bijvoorbeeld het bouwbesluit aan te passen en het verzekeren van zonnepanelen. Al met al, een zeer interessante middag met een mooie interactie in de zaal.