Wetsvoorstel Toekomst pensioenen in behandeling bij Eerste Kamer

Wetsvoorstel Toekomst pensioenen in behandeling bij Eerste Kamer

Vandaag bespreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering hoe de behandeling van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen zal verlopen.

Voordat een wetsvoorstel plenair wordt behandeld door de Eerste Kamer wordt en een zgn. voorbereidend onderzoek gedaan. Dit is de eerste fase van een schriftelijke voorbereiding door een Eerste Kamercommissie. Op 22 december 2023 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.