Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel toekomst pensioenen gestart

Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel toekomst pensioenen gestart

Vorige week heeft de Tweede Kamer een begin gemaakt met het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op de eerste dag van dit wetgevingsoverleg heeft de Kamer circa 300 vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit Adfiz hebben we de overleggen bijgewoond. 

De PvdA vroeg aandacht voor een punt dat we van belang vinden; namelijk waarom de regering af wil van de UPO’s zoals we die nu kennen. Ook de geplande ingangsdatum 1 januari 2023 kwam een aantal keren ter sprake. Strikte duidelijkheid over de haalbaarheid van deze datum is nog niet gegeven. Wel gaf de minister aan dat 1 januari 2023 geen doel op zich is en dat een zorgvuldige parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van belang is.  

De minister heeft op de tweede dag een begin gemaakt met de beantwoording van de vragen. Deze week wordt besloten wanneer het wetgevingsoverleg wordt vervolgd. Na afronding van het wetgevingsoverleg volgt nog een plenaire behandeling van het wetsvoorstel.