Werven van jong talent: Adfiz-leden betrokken bij MBO opleiding Financiële Dienstverlening

Nieuws
geplaatst op 20-6-2017  

Het Koning Willem I College in Den Bosch biedt MBO-studenten de opleiding Financiële Dienstverlening aan. Om een betere brug te slaan tussen de theorie en de adviespraktijk zijn wij gevraagd mee te denken in het brancheoverleg. Adfiz-kantoren Claeren Risicobeheersers en Taylor Mates waren al aangesloten. Binnen dit overleg kijken we gezamenlijk op welke manier we aanvullend concrete ondersteuning kunnen bieden om leerlingen enthousiast te maken voor het volgen van deze opleiding Financiële Dienstverlening. Belangrijk, want de instroom van studenten met gerichte opleiding daalt en zal de vraag naar personeel in de financiële sector komende jaren niet dekken.

Bekijk hier onze infographic Perspectief voor de arbeidsmarkt >

We zijn blij te constateren dat Het Koning Willem I College er scherp op aanstuurt dat studenten hun Wft-examens halen. Leerlingen die slagen voor de WFT-examens, krijgen het examengeld van de school terugbetaald.  Recent zijn 9 van de 10 leerlingen van dit college geslaagd.

Leerlingen motiveren en gastcolleges geven

Naast het vertegenwoordigd zijn in dit overlegorgaan is er ook inhoudelijke betrokkenheid vanuit de praktijk bij  de opleiding. Peter Taylor Mates van kantoor Taylor Mates enthousiasmeerde al meerdere open dagen potentiële leerlingen voor de opleiding en het werken als financieel adviseur/bemiddelaar. Ook geeft hij gastcolleges en stagiairs begeleid. Een van de afgestudeerde leerlingen is zelfs bij dit kantoor in dienst getreden. Jeffrey Damen en Mariëlle Zonneveld geven namens Claeren Risicobeheersers gastcolleges op het college waar zij zelf de opleiding hebben gevolgd.

Adfiz en arbeidsmarkt

Om toegang tot advies in de toekomst te waarborgen is aandacht voor de arbeidsmarkt noodzakelijk. We blijven in gesprek met diverse onderwijsinstellingen. In dit ledenbericht vind je de ondersteuning die wij bieden bij personele zaken.