Week van de RI&E van 12 tot en met 16 juni

Week van de RI&E van 12 tot en met 16 juni

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een goed middel waarmee werkgevers de arbeidsrisico’s in het bedrijf in kaart kan brengen. Door een RI&E uit te voeren en vervolgens maatregelen te nemen, kan een werkgever risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld verkleinen of zelfs wegnemen. Van 12 tot en met 16 juni wordt er tijdens de Week van de RI&E landelijk aandacht besteed aan de RI&E. Dit biedt je een mooie gelegenheid om de RI&E bij zakelijke relaties onder de aandacht te brengen. 

Elke werkgever die personeel in dienst heeft is verplicht een RI&E uit te voeren. En als er vervolgens zaken in het bedrijf wijzigen, moet de RI&E mogelijk bijgewerkt worden op basis van nieuwe of andere risico’s. Een RI&E uitvoeren is daarmee geen eenmalige gebeurtenis. Er wordt dan ook geadviseerd om in ieder geval elke drie jaar de RI&E te bekijken en eventueel bij te werken, ook als er geen grote wijzigingen in het bedrijf zijn doorgevoerd. 

Om de RI&E in de Week van 12 tot en met 16 juni extra onder de aandacht te brengen, is de actiesite www.weekvanderie.nl geüpdatet. Op deze website staan video’s waarmee het hoe en wat van de RI&E eenvoudig geïntroduceerd wordt. Verder staan er op deze site allerlei hulpmiddelen om te helpen met de RI&E aan de slag te gaan. De Week van de RI&E is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In ons kennisportaal over de RI&E staat ondermeer ook een stappenplan waarmee je werkgevers kunt helpen om aan de slag te gaan met de RI&E.