Week van de RI&E; adviseer je klant

Week van de RI&E; adviseer je klant

Pas als bekend is welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s spelen binnen een bedrijf en wat de impact ervan is, kunnen de juiste (preventie)maatregelen getroffen worden en daar passende verzekeringen bij geadviseerd worden. De RI&E is daarom de basis van het arbobeleid van je klant. Daarover meedenken en adviseren past binnen de totaalaanpak van de risico’s die je klant loopt.

Deze week is de Week van de RI&E, bedoeld om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Ook een moment om er zelf weer wat scherper naar te kijken. In ons kennisportaal vind je handige tools om je hierbij te ondersteunen. Denk aan een webinar, stappenplannen en modelbrief voor je klant. Neem eens een kijkje en maak vooral gebruik van de hulpmiddelen.

>> Klik hier om naar het kennisportaal te gaan.