Webinar over de mogelijkheden en voordelen van duale leertrajecten

Webinar over de mogelijkheden en voordelen van duale leertrajecten

Op 12 juni organiseert Adfiz in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Stenden (Leeuwarden) een webinar over duale hbo-leertrajecten.

NHL Stenden biedt de mogelijkheid om hbo-opleidingstrajecten (2-jarig Associate degree) aan te bieden waarbij studenten het opleidingstraject grotendeels volgen op de werkplek. Leren op de eigen werkplek staat volledig centraal; in het opleidingstraject gaat een student/medewerker aan de slag met vraagstukken binnen het bedrijf. Het duale karakter van het opleidingstraject bestaat eruit dat een student doorgaans 4 dagen opgeleid wordt op de werkplek en 1 dag op de hogeschool (of 1 dag per 2 weken naar school). Begeleiding van de student vindt plaats door de Hogeschool en het bedrijf gezamenlijk.

Als kantoor kun je gebruik maken van duale leertrajecten voor de instroom van nieuwe medewerkers of ook voor het verder ontwikkelen van talenten van al in dienst zijnde medewerkers. Doordat de opleiding grotendeels binnen je bedrijf wordt gedaan, is het bij uitstek praktijkgericht. Als bedrijf haal je op deze manier ook nieuwe kennis en vaardigheden binnen.

In het webinar van 12 juni informeren we je over deze nieuwe opleidingsvariant van NHL Stenden, waaraan Adfiz zich vorig jaar heeft verbonden.

>> Aanmelden voor het webinar kan hier

Op donderdagavond 8 juni organiseert NHL Stenden ook een informatiebijeenkomst over duale en deeltijdse HBO-opleidingen. Aanmelden voor de informatieavond kan via de website van NHL Stenden.