Wat betekent de WBTR voor verenigingen en stichting in jouw portefeuille?

Wat betekent de WBTR voor verenigingen en stichting in jouw portefeuille?

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Zo neemt bijvoorbeeld het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico toe. Daarmee is het voor jou als adviseur belangrijk om de WBTR onder de aandacht te brengen bij verenigingen en stichtingen in je portefeuille. In dit ledenbericht geven we een samenvatting van de belangrijkste gevolgen en bieden we je een handreiking om het onderwerp bespreekbaar te maken met klanten. Ook kunnen we je een pakket bieden waarmee verenigingen en stichtingen uit jouw portefeuille tegen gereduceerd tarief aan de nieuwe wetgeving kunnen voldoen. 

Gevolgen van de WBTR 
De afgelopen jaren waren diverse verenigingen en stichtingen negatief in het nieuws vanwege wanbeleid. Met de WBTR wil de overheid zorgen voor een professionaliseringsslag. Daarom moeten er meer zaken worden vastgelegd en wordt aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders uitgebreid. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen voor 1 juli een aantal zaken moeten regelen en na die datum ermee rekening moeten houden dat: 

  • bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk worden bij faillissement bij onbehoorlijk bestuur; 
  • besluiten meer dan voorheen transparant en inzichtelijk moeten worden genomen; 
  • beleid over tegenstrijdige belangen moet worden vastgelegd; 
  • voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen dezelfde eisen gaan gelden als voor RvC's van ondernemingen. 
     

Wil je meer weten over deze en andere gevolgen van de WBTR? Op 28 april organiseerden wij samen met het IVBB en SUREbusiness een webinar over de WBTR. Deze kun je hier terugkijken. De presentatie kun je hier vinden. 
 
Aan de slag met de WBTR 
Nog lang niet alle stichtingen en verenigingen zijn op de hoogte van de WBTR. Daarom is het verstandig om de nieuwe wetgeving op korte termijn onder de aandacht te brengen bij de betreffende klanten uit je portefeuille. De relevantie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering neemt met de komst van de WBTR verder toe. Advieskantoren die hiermee al aan de slag zijn, merken dan ook dat het onder de aandacht brengen van de WBTR een mooie gelegenheid biedt om de afgesloten verzekeringen nog eens door te nemen. Daarom hebben wij een modelbrief gemaakt die je als vertrekpunt kunt gebruiken om je klanten te informeren. In de modelbrief wordt onder andere gewezen op een stappenplan van het IVBB waarmee verenigingen en stichtingen tegen een gereduceerd tarief aan de WBTR kunnen voldoen.  

Klik hier voor meer informatie over het stappenplan en het ledenvoordeel.