Verzekeraars bereid zelfstandig ondernemers te helpen bij betalingsproblemen AOV

Verzekeraars bereid zelfstandig ondernemers te helpen bij betalingsproblemen AOV

Zoals bekend voeren wij overleg met het Verbond over vraagstukken die nu opspelen door de corona-crisis. Veel leden vroegen naar mogelijkheden voor klanten om de premiebetaling voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij problemen uit te stellen. Het Verbond heeft hier namens haar leden uitgesproken deze zelfstandig ondernemers tegemoet te willen komen.  

De verzekeraars geven aan zelfstandig ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege het coronavirus in de problemen komen, zo goed mogelijk te willen blijven beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Je kunt in die situaties contact opnemen met de betreffende verzekeraar om samen naar een passende oplossing te zoeken. Verzekeraars geven aan uiteraard ook zelf contact te zoeken als bij klanten betalingsachterstanden ontstaan.  

Eerder gaven aanbieders al aan coulant te zijn bij tijdelijke betalingsproblemen voor hypotheken en pensioenpremies.