Verbeterjehuis.nl wordt uitgebreid, registreer je nu als adviseur

Verbeterjehuis.nl wordt uitgebreid, registreer je nu als adviseur

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is enige tijd geleden de website www.verbeterjehuis.nl opgezet. Op deze website kunnen consumenten informatie vinden over de verschillende verbeteropties om het huis te verduurzamen. Ook kan de consument gegevens vinden over subsidiemogelijkheden en is er een verbetercheck te vinden. 

Deze site wordt begin oktober 2022 (stapsgewijs) uitgebreid met een aantal nieuwe functionaliteiten. De nieuwe functionaliteiten zijn: 

  • Een 3D-keuzehulp, waarmee woningeigenaren aan de hand van 3D-beelden van de woning en een uitgebreide tool verdergaand worden ondersteund bij het kiezen voor verduurzamingsmaatregelen, met de optie om verbeterpakketten te kiezen en inzicht in of met de maatregelen aan de isolatiestandaard wordt voldaan. Deze standaard geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd en geventileerd om aardgasvrij te worden.
  • Zoekmodules voor het vinden van aanbieders van verduurzamingsmaatregelen (uitvoerders), adviseurs en financiers. Wil je als adviseur vindbaar zijn op de site, registreer je dan via https://registers.smarttwin.nl/
  • Module voor het ondersteunen van het vragen (door woningeigenaren) en opstellen (door de uitvoerders) van offertes. 
  • Een nieuwe rekenmodule voor het bepalen van besparingseffecten.