Vektis Zorgthermometer gepubliceerd

Vektis Zorgthermometer gepubliceerd

Vektis, het business intelligence centrum voor data rondom zorg en zorgverzekeringen, publiceert jaarlijks de Zorgthermometer. Dit document bevat allerlei cijfers en trends rondom zorgverzekeringen en de keuzes van zorgverzekerden. Er staan interessante feiten en cijfers in die ook gebruikt kunnen worden in de adviespraktijk rondom zorgverzekeringen.   

Per 2023 is er een recordpercentage (8,5%) zorgverzekerden overgestapt van zorgverzekeraar, wat neerkomt op ongeveer 1,5 miljoen overstappers. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met het afschaffen van de collectiviteitskorting. De gemeenten Utrecht, Nijmegen en Veenendaal hebben de hoogste overstapcijfers. Op de Waddeneilanden en in Zeeland wordt het minst vaak van zorgverzekeraar geswitcht. Overigens is sinds 2014 bijna 62% van de verzekerden nog nooit van verzekeraar veranderd, tegen bijna 22% éénmaal. De overstapbereidheid is dan ook nog steeds niet heel erg groot. De gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde is in 2023 op jaarbasis €1.650,22. Dat is ruim 6,5% hoger dan in 2022. De gemiddelde premieverhoging per 2022 was bijna 3%. 

Van de grote zorgverzekeraars is CZ de winnaar. Het marktaandeel van CZ stijgt van 20,7% naar 23,0%. CZ is daarmee VGZ gepasseerd in grootte, en hoeft alleen nog Achmea voor zich te dulden. Achmea, VGZ en Menzis hebben verzekerdenverlies geleden. Procentueel gezien groeit Nationale Nederlanden het meest: bijna 44%. Ook a.s.r. doet het goed met een groei van ruim 35%. DSW-Stad Holland is de meest stabiele groeier: vanaf 2013 ziet deze zorgverzekeraar elk jaar het marktaandeel bescheiden groeien. 

Het aanbod van zorgverzekeringen bevat drie varianten. De naturapolis, waarbij de zorgverzekeraar de zorg in natura aanbiedt door contracten te sluiten met zorgaanbieders. De restitutiepolis, waarbij de verzekerde vrije keuze heeft qua zorgverleners. En de combinatiepolis, waarbij een deel van de zorg in natura en een deel van de zorg op basis van vrije keuze wordt aangeboden. De trend van de afgelopen jaren zet zich voort: zorgverzekeraars bouwen hun restitutiepolis steeds vaker om naar een combinatiepolis. Vooral op wijkzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt steeds vaker overgestapt op gecontracteerde zorg. Waar in 2022 nog 11 restitutiepolissen werden aangeboden, is dat aanbod in 2023 teruggelopen tot 7. Overigens heeft bijna 77% van de verzekerden een naturapolis afgesloten, tegen nog maar 5% een restitutiepolis. 

Hoewel de laatste 5% collectiviteitskorting is komen te vervallen per 2023, is het percentage collectief verzekerden niet enorm fors gekelderd. In 2022 was 59,7% van de verzekerden via een collectiviteit verzekerd, in 2023 is dat 58,1%. Ter indicatie: in 2021 was het percentage 61,6%. Van de collectief verzekerden heeft 92,5% een aanvullende verzekering naast de basisverzekering. Bij individueel verzekerden is dat percentage een stuk lager: 68,6%. 

De Zorgthermometer van Vektis biedt veel mooie inzichten en grafieken. Het is de moeite waard om, naast het rapport zelf, ook de bijbehorende Excelbijlage te downloaden waar veel cijfers nog extra worden uitgesplitst.