Vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht in iedere woning

Vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht in iedere woning

Sinds 2003 is het verplicht om bij nieuwbouw- en gerenoveerde woningen rookmelders aan te brengen. Vanaf 1 juli 2022 gaat deze plicht ook gelden voor bestaande woningen. Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die deze plicht ook hebben verwerkt in de polisvoorwaarden van de branddekking. Met andere woorden: ook zonder rookmelders in huis zal een klant waarschijnlijk na 1 juli 2022 verzekerd blijven bij brand. Wel is het om verschillende redenen verstandig om deze wijziging van het Bouwbesluit bij je klanten onder de aandacht te brengen. 

De belangrijkste reden om de rookmelderplicht onder de aandacht te brengen bij de klant is uiteraard zijn of haar eigen veiligheid. Het mag zo zijn dat verzekeraars dekking blijven bieden bij woonhuizen zonder rookmelder: de aanwezigheid van zo’n apparaat kan het verschil tussen leven en dood betekenen. Daarnaast geldt dat de aanwezigheid van een rookmelder vanaf 1 juli simpelweg een wettelijke verplichting is. Tot slot zou het goed kunnen zijn dat verzekeraars in de toekomst wel de polisvoorwaarden aanpassen en/of een beroep doen op nalatigheid van de verzekerde bij afwezigheid van een rookmelder. De klant kan het dan maar beter goed hebben geregeld.  

We houden de komende periode contact met het Verbond en individuele verzekeraars over de rookmeldersplicht. Mocht blijken dat verzekeraars toch de voorwaarden aanpassen, dan zullen wij met hen in overleg treden over het informeren van de klant. Een relevante wetswijziging of wijziging in het product valt immers onder de wettelijke zorgplicht van jou als adviseur. In de meeste gevallen worden belangrijke wijzigingen of uitleg van polisvoorwaarden door de verzekeraar met de klant gecommuniceerd. We vinden het van belang dat jij hier als adviseur ook op het juiste moment bij wordt betrokken.  

Wil jij je klanten alvast informeren over de rookmeldersplicht? Op FinFin hebben we een bericht voor je gemaakt waarin alle belangrijke informatie voor de klant op een rij is gezet.