Update Europese regels inzake digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector (DORA)

Update Europese regels inzake digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector (DORA)

Vorig jaar hebben wij je geïnformeerd over de komende Europese regelgeving inzake digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector (DORA). En tijdens het Zakelijk Platform webinar van 1 november vorig jaar is de AFM verder ingegaan op deze regelgeving en de consequenties voor onze sector. In dit bericht een update over de huidige stand van zaken. 

Het Europese wetgevingsproces is nog in volle gang. In mei van dit jaar is er een voorlopige overeenstemming bereikt over de concepttekst van de nieuwe regelgeving. Eind dit jaar zullen de Europese Council en het Europees Parlement formele goedkeuring geven aan de regels en volgt de implementatie. Er kan dus nog een en andere veranderen in het vervolg van de behandeling van de regelgeving, maar de voorlopige overeenstemming wijst erop dat Europa haast maakt met de nieuwe regels.  

Een van de punten van belang bij de uitwerking van de regels is welke intermediairs onder de DORA regels komen te vallen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van de onderneming in aantallen werknemers volgens de Europese definitie. Voor ondernemingen die onder DORA komen te vallen geldt tevens het proportionaliteitsbeginsel, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de omvang van de onderneming.  

Via de Europese brancheorganisatie BIPAR volgen wij de ontwikkeling van de Europese regels nauwgezet en wij informeren je zodra de inhoud van de regels definitief bekend is.