Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd én gewijzigd voor overstap per 1 juli 2022

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd én gewijzigd voor overstap per 1 juli 2022

Met het ingaan van een nieuw kalenderjaar komt er ook weer een nieuw overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap in beeld. Het eerstvolgende overstapmoment is 1 juli 2022. Het uniform uitvraagformulier is hierop aangepast. Zorg ervoor dat je altijd het meest actuele formulier gebruikt.   

Je kunt de formulieren (NL en EN) hier downloaden. 

Aanpassingen in het formulier  
Als gevolg van het synchroon lopen van de WGA-vast/WGA-flex per 1 januari 2022 en input vanuit adviseurs en verzekeraars is het uniform uitvraagformulier op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt: 

  • In het 1e tabblad is een vraag opgenomen over Sectorcode CBS. 
  • Zowel bij UWV-code als CBS-code is in het antwoordveld een pull-down menu opgenomen. Er is dus nu een vaste keuze uit antwoordmogelijkheden. 
  • Bij instroom ZW is een kolom toegevoegd waar het dagloon waarop de ZW-uitkering is gebaseerd kan worden ingevuld (indien bekend). 
  • Omdat WGA-vast en WGA-flex nu synchroon lopen met 10-jaarsperiode vanaf 1-1-2012 (WGA-flex is nu structureel volgegroeid) is hier 1 tabblad van gemaakt: “Instroom WIA”. Wel is daar een kolom K toegevoegd met een “gedwongen” keuze tussen 1 of 2. Inzicht hierin kan van belang zijn in het adviseringstraject van jou als adviseur. 

Sneller een offerte krijgen 
Graag wijzen we je nog een keer op de tips om de aanvraag van offertes bij verzekeraars te versnellen:  

  1. Maak gebruik van het uniforme uitvraagformulier van Adfiz en pas deze niet zelf aan  
  2. Maak voor elk loonheffingsnummer gebruik van een apart formulier  
  3. Vul het uniform uitvraagformulier volledig in  
  4. Stuur direct de andere benodigde gegevens mee 

Tot slot: op het uniforme uitvraagformulier staan aanwijzingen hoe je bepaalde velden moet invullen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op. Dat zorgt er namelijk voor dat het formulier door de aanbieder juist en volledig digitaal kan worden ingelezen.