Uniform uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt en vanaf nu in het Engels beschikbaar

Nieuws
geplaatst op 7-1-2019  

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap. De afgelopen weken is gewerkt aan het updaten van het formulier in het licht van het eerstvolgende overstapmoment op 1 juli 2019 (beslismoment: 1 april 2019). Het is dus de bedoeling dat je vanaf nu gebruik maakt van het meest actuele formulier.  

Daarnaast is op verzoek van verschillende leden nu ook een Engelstalige variant van het uniforme uitvraagformulier beschikbaar gekomen.      

Je kunt beide formulieren hier downloaden.  

Achtergrond   

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is ontwikkeld, zodat adviseurs efficiënt bij meerdere aanbieders tegelijk een offerte kunnen opvragen. Zo wordt het voor de adviseurs eenvoudiger en minder tijdrovend om met hun klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. Sinds de introductie van het uniforme uitvraagformulier wordt het door alle grote inkomensverzekeraars geaccepteerd.   

Werkgevers kunnen via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.  

Categorien: Zorg en inkomen