Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

1 januari en 1 juli gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 juli 2024 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 31 maart 2024 bij de Belastingdienst bekend moet zijn. 

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2024. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken voor overstapmoment 1 juli 2024. Het is belangrijk om altijd het meest actuele formulier te gebruiken. 

Je kunt de formulieren (NL en EN) hier downloaden.  

Sneller een offerte krijgen   
Graag wijzen we je nog een keer op de tips om de aanvraag van offertes bij verzekeraars te versnellen:   

  1. Maak gebruik van het uniforme uitvraagformulier van Adfiz en pas deze niet zelf aan   
  2. Maak voor elk loonheffingsnummer gebruik van een apart formulier   
  3. Vul het uniform uitvraagformulier volledig in   
  4. Stuur direct de andere benodigde gegevens mee  

Het formulier wordt volgend jaar in overleg met verzekeraars kritisch doorgenomen om te kijken of het vereenvoudigd kan worden. Heb je vragen over het uniform uitvraagformulier? Of verbetersuggesties voor de volgende versie? Laat het weten via info@adfiz.nl.