Uitspraak rechter: werkgever mag bij ontslag opleidingskosten vorderen die noodzakelijk zijn voor verkrijgen van beroepskwalificatie

Uitspraak rechter: werkgever mag bij ontslag opleidingskosten vorderen die noodzakelijk zijn voor verkrijgen van beroepskwalificatie

Een werknemer heeft bij de rechter aangevochten dat zijn werkgever bij ontslag (een deel) van de opleidingskosten vorderde. De werkgever was met de werknemer een studiekostenbeding overeengekomen. De werknemer stelde dat zijn werkgever zich niet op het beding kon beroepen omdat de gevolgde scholing nodig was om zijn functie uit te oefenen. De werkgever daarentegen stelde dat de gevolgde opleiding nodig was voor het verkrijgen van een diploma waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden diende te beschikken.

De rechter heeft de werkgever in het gelijk gesteld door te stellen dat het verplicht vergoeden van opleidingskosten geen betrekking heeft op kosten voor beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever niet verplicht is dit aan te bieden op grond van wet of CAO. De rechter vindt het plausibel dat in het voorgelegde geschil het behalen van de opleiding een wezenlijk onderdeel is van de beroepskwalificatie.

In ons Kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geven we uitleg over het (al dan niet) kosteloos moeten aanbieden van scholing door jou als werkgever. Hierin leggen we ook uit dat een Wft-opleiding doorgaans niet kosteloos hoeft te worden aangeboden, omdat een medewerker bij eerste aanvang van de werkzaamheden al over het Wft-diploma dient te beschikken. Dit is in lijn met de uitspraak die de rechter recent heeft gedaan.