Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Nieuws
geplaatst op 28-6-2011  

Vorige week heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de bezwaren tegen de kostenstijging van het doorlopend toezicht 2008 van de AFM in hoger beroep ongegrond verklaard. Doorslaggevend daarbij lijkt het feit dat een stijging van de heffingen met meer dan 80% door het CBb niet als buitensporig wordt beoordeeld.

In 2008 startten Federatie FIDIN en OvFD namens ruim 1600 intermediairs een collectieve juridische procedure om tegendruk te geven aan de (buitensporige) kostenstijgingen bij de AFM. Tot onze spijt is het intermediair in de procedure niet in het gelijk gesteld. Hoewel dit teleurstellend is mag niet onopgemerkt blijven dat ook de latere kostenstijgingen in 2009 en 2010 weliswaar stevig waren, maar reeds aanzienlijk minder buitensporig dan in 2008. En voor 2011 wordt intussen een daling van de tarieven verwacht.

Uitspraak
Het CBb heeft in deze procedure uitspraak gedaan als hoogste rechter waardoor deze uitspraak definitief is geworden. Er kunnen tegen deze uitspraak dus geen verdere juridische stappen worden genomen.
Zie uitspraak.

Het CBb heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Zo heeft het CBb onder meer geoordeeld dat zij de stijging van de heffingen over 2008 met 33% tot 83% ten opzichte van 2007 niet onevenredig hoog acht. Volgens het CBb mag van de markt worden verwacht dat zij rekening houdt met een dergelijke stijging van de heffingen.

Ook de overschrijding van de begroting door de AFM met 38% is door het College niet als ontoelaatbaar aangemerkt.

Gevolgen
Door de uitspraak van het CBb blijven de oorspronkelijk opgelegde en door de financiële dienstverleners reeds betaalde AFM-heffingen voor het doorlopend toezicht 2008 ongewijzigd.

Heffingen 2009 en 2010
De kostenstijgingen in 2009 en 2010 waren weliswaar stevig, maar reeds aanzienlijk minder buitensporig dan in 2008. Voor de heffingen over het jaar 2009 en 2010 lopen vergelijkbare collectieve bezwaarprocedures, tot behoud van rechten. De AFM heeft nog geen besluit op ons collectieve bezwaar over 2009 en 2010 genomen. De AFM is verzocht om deze beslissing aan te houden totdat definitief zou zijn besloten op de procedure over de heffingen van 2008.
Dat laatste is met de uitspraak van het CBb nu dus het geval.

Omdat de bezwaren tegen de heffingen 2009 en 2010 in de kern gelijk zijn aan de bezwaren tegen de heffingen 2008, is het weinig kansrijk dat wij alsnog gelijk krijgen in de procedures tegen de heffingen 2009 en 2010.

Wij zullen de bezwaren tegen de reeds betaalde heffingen 2009 en 2010 dan ook intrekken, waardoor deze collectieve procedures ook eindigen en de heffingen over 2009 en 2010 definitief worden.

Heffingen 2011
Gelet op het voorgaande zal er door ons geen (collectieve) juridische procedure worden gestart tegen de heffingen 2011. Naar verwachting zal de AFM in de zomer de facturen voor het doorlopend toezicht 2011 verzenden. Zoals gesteld wordt voor 2011 een daling van de tarieven verwacht.