Uitkomsten bespreking over stoppen Avero Achmea met particulier schade

Nieuws
geplaatst op 27-11-2017  

Twee weken geleden heeft Avéro Achmea bekend gemaakt te stoppen met particulier schadeproducten via de adviseur. Zowel in onze rechtstreekse contacten als via de vakpers hebben we afstand genomen van deze stap. Deze verschraling van het aanbod is niet goed voor de positie van het intermediair én het keuzeaanbod voor de klant. Uiteindelijk blijft het echter een zelfstandige afweging van Avéro Achmea om bepaalde productlijnen wel of niet te continueren. Daarom zijn wij ook met deze aanbieder in gesprek gegaan over een zo werkbaar mogelijke overstap naar een andere verzekeraar. Via dit ledenbericht lichten wij je in over de uitkomsten.

Volmacht
Van veel leden ontvingen wij de vraag of het niet mogelijk is de volledige portefeuille in volmacht onder te brengen. Op die manier hoef jij immers niet elke klant een nieuw voorstel te doen. Om meerdere redenen is dit geen werkbare oplossing. Zo is de premie op enkele producten van het Compleet bij Elkaar pakket van Avero via het volmachtkanaal onlangs met 10% verhoogd en zijn verdere ingrepen in de nabije toekomst waarschijnlijk. Verder geeft Avéro Achmea aan dat de uitbreiding van het volmachtkanaal een forse investering vereist.  

Gesprek met Avéro Achmea
Afgelopen week heb je als het goed is een brief van Avéro Achmea ontvangen, waarin de stappen voor de komende maanden worden toegelicht. Zo krijg je in de eerste week van december als adviseur van Avéro Achmea een overzicht van de klanten waarvan de hoofdpremievervaldatum in de maand april 2018 ligt. De klanten met als hoofdpremievervaldatum 1 april 2018 krijgen in de eerste week van januari bericht van Avéro Achmea dat hun verzekering(en) per april 2018 word(en) beëindigd. Op ons uitdrukkelijk verzoek heeft Avéro Achmea het moment waarop jij het overzicht met premievervaldata ontvangt structureel vervroegd. Dit geeft je iets meer ruimte om de betreffende klanten eerst zelf te informeren. Om je hierbij te ondersteunen komen wij binnenkort met een modelbrief die je aan je klant kunt versturen.

Ondersteunende maatregelen
Zoals bekend heeft Avéro Achmea met a.s.r. afgesproken dat laatstgenoemde voor alle klanten op verzoek offertes klaarzet die qua premie en voorwaarden zoveel mogelijk zijn afgestemd op de huidige verzekeringen van de klant. Hoewel deze stap tijd scheelt, blijft het voor adviseurs met een grote portefeuille een enorme belasting om alle klanten in een jaar tijd te benaderen. Daarom komen Avéro Achmea en a.s.r. in overleg met ons tot de volgende maatregelen:

  1. Avéro Achmea verstrekt op verzoek het premie-/schadeoverzicht (op kasbasis) van je portefeuille. Overigens heeft a.s.r. toegezegd alle verzekeringen te accepteren met uitzondering van die gevallen waar fraude wordt gedetecteerd.
  2. A.s.r. is bezig met het ontwikkelen van een digitale omgeving, waarin je klanten zelf de acceptatievragen in kunnen vullen. Dit vereenvoudigt voor jou als adviseur het aanvraagproces.
  3. Tot slot heeft a.s.r. aangegeven graag per adviseur mee te denken welk maatwerk er mogelijk is bij het oversluiten van de verzekeringen.

Tot slot
Wij zijn niet blij met de door Avéro Achmea aangekondigde stopzetting van de particuliere schadeverzekeringen via het intermediair. Tegelijkertijd stemt het ons tevreden dat Avéro Achmea en a.s.r. gevoelig zijn voor onze zorgen en met een aantal concrete maatregelen zijn gekomen om jou als adviseur te ondersteunen. Kom je er toch niet uit met een van deze partijen? Laat het ons weten via ons Meldpunt Klachten.   

Categorien: Schade