Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 2023

Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 2023

Tweemaal per jaar, in januari en in juli, worden de uitkeringsbedragen van ondermeer de WIA en WW aangepast. Deze periodieke aanpassing heeft te maken met de wijzigingen die in het wettelijk minimumloon worden doorgevoerd. De hoogte van de uitkeringsbedragen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. 

De bedragen per 1 januari 2023 zijn recent door de Rijksoverheid gepubliceerd. Het overzicht met de uitkeringsbedragen is hier te downloaden.