Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 1 juli 2023

Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 worden een aantal uitkeringsbedragen weer aangepast. Basis is dat het minimumloon stijgt. Uitkeringen die daarop gebaseerd zijn, stijgen vervolgens mee. Het gaat om ondermeer de uitkeringsbedragen van de WIA, de Wajong en WW. Ook de bruto uitkeringen van de ZW worden verhoogd met ruim 3%. Het maximumdagloon stijgt naar bruto € 264,57.

De bedragen per 1 januari 2023 zijn recent door de Rijksoverheid gepubliceerd. Het overzicht met de uitkeringsbedragen is hier te downloaden.