Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 1 januari 2024

Uitkeringsbedragen sociale zekerheid per 1 januari 2024

Tweemaal per jaar worden de uitkeringsbedragen van ondermeer de WIA en WW aangepast. Ook per aanstaande 1 januari vindt deze aanpassing van de uitkeringsbedragen weer plaats, als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. De hoogte van de uitkeringsbedragen is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, dus een wijziging in het minimumloon leidt tot wijzigingen in uitkeringsbedragen. 

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2024 met bijna 4% van €12,79 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar €13,27 per uur (onafhankelijk van aantal uren in een fulltime werkweek). Uitkeringen die daarop gebaseerd zijn, stijgen mee. Het gaat om ondermeer de uitkeringsbedragen van de WIA, de Wajong en WW. Ook de bruto uitkeringen van de ZW worden verhoogd. Het maximumdagloon stijgt van bruto €264,57 naar bruto €274,44. 

De bedragen per 1 januari 2024 zijn recent door de Rijksoverheid gepubliceerd. Het overzicht met de uitkeringsbedragen is hier te downloaden.