Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Nieuws
geplaatst op 5-7-2018  

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.  

Het directe contact met de praktijk draagt enorm bij aan het begrip van Kamerleden voor de maatschappelijk rol van de adviseur en de uitdagingen die hij tegenkomt. Van der Linde heeft vanuit de voorbeelden kunnen zien dat advies en klantdienstverlening bij onafhankelijk adviseurs gaat om de totaalrelatie. Een adviseur is niet bezig met een product maar adviseert de klant in de breedte. Tegelijk is ook de positie van de adviseur in de keten nog eens duidelijk geworden omdat die kan zorgen voor toegang tot goede adequate dekking. Het was mooi om dat met voorbeelden uit de praktijk te laten zien. 

Uiteraard ging het daarbij ook om de discussie over actieve provisietransparantie. Een oplossing op zoek naar een probleem, zo werd door de aanwezigen aangegeven. En een oplossing waar de VVD’er vooralsnog niet mee wegloopt. Schade en leven zijn verschillende markten en er zijn wel interessantere zaken te bedenken om transparant te maken, zoals hoeveel geld uitgekeerd wordt van de premie. Maar bovenal beseft Van der Linde heel goed dat er in de schademarkt geen sprake is van mis-selling die om de ingreep vraagt. Hij zegt dan ook toe dit in de kamer zeer kritisch te blijven volgen. 

Kamervragen 

Er passeerden meer belangrijke dossiers de revue. Toeval wilde dat het Financieel Dagblad die ochtend opende met het nieuws dat de taximarkt vrijwel niet meer verzekerbaar is. De vele andere voorbeelden maakten duidelijk dat dit niet alleen om taxi’s gaat. Van der Linde kondigde aan dit signaal mee te nemen naar de kamer en in zijn contacten met verzekeraars. Intussen heeft hij Kamervragen over dit onderwerp gesteld.

Ook de zorgen over vakbekwaamheid en toezichtlasten herkende hij maar al te goed. Zonder te hoog gespannen verwachtingen op korte termijn te willen creëren gaf Van der Linde aan in beide dossiers verbetering na te streven. Over de toezichtrekening van de AFM stak hij de hand in eigen boezem; het is immers de politiek die om regels en toezicht vraagt. Tegelijk is ongebreidelde groei ook een zorg. Daarom heeft de Tweede Kamer recent met amendementen van Van der Linde haar controlerende rol teruggenomen. En het houdt zijn aandacht. Net als de PE-examens. De verhalen van de leden sterkten hem in de overtuiging dat meer keuzevrijheid in het systeem noodzakelijk is. 

Vervolgafspraken

De middag toonde maar aan hoe belangrijk het is dat beleidsbepalers goed weten en begrijpen wat er in de praktijk speelt. Voor de leden was het prettig om direct in contact te zijn met een Kamerlid dat goed luistert en geïnteresseerd doorvraagt. De kamer gaat binnenkort met reces, maar de vervolgcontacten zijn er weer na de zomer. Telefoonnummers werden uitgewisseld. 

Na afloop van de Rondetafel was er nog een interview van am: web met Roald van der Linde en Rob van Os.