Tweede Kamer stemt over moties en amendementen Wet toekomst pensioenen

Tweede Kamer stemt over moties en amendementen Wet toekomst pensioenen

Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over alle moties en amendementen die zijn ingediend bij de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Het gaat in totaal om 45 amendementen en 50 moties. Over het wetsvoorstel zelf (met de aangenomen amendementen daarin verwerkt) wordt a.s. donderdag apart gestemd. 

Steun van de PvdA en GroenLinks is van belang om het wetsvoorstel aanvaard te krijgen. Deze partijen hebben aangegeven dat een stem vóór het wetsvoorstel zal afhangen van de steun voor motie en amendementen die zij hebben ingediend. Deze hebben betrekking op o.a. het verlagen van de leeftijd voor de pensioenopbouw naar 18 jaar, het afschaffen van de wachttijd voor pensioenopbouw, en het opnemen van een doelstelling in de wet om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen. 

Andere moties en amendementen (van uiteenlopende partijen) hebben betrekking op onderwerpen als bijvoorbeeld: 

 • inperken kosten vermogensbeheer/uitvoeringskosten 
 • intrekken wetsvoorstel als zodanig 
 • voorkomen nadelige fiscale behandeling als pensioenaanspraken niet tijdig voldoen aan de nieuwe wetgeving 
 • harde garantie compensatie deelnemers 
 • onderzoek of en hoe een restitutiemogelijkheid voor het nabestaandenpensioen kan worden ingevoerd 
 • regelmatig uitvoeren van een uitvoeringstoets 
 • pensioenrecht voor iedereen die werkt 
 • monitoren knelpunten bij compensatie 
 • instellen permanente geschillencommissie 
 • handhaving huidige vorm UPO 
 • verlengen uitloopperiode nabestaandendekking 
 • opnemen pensioendoelstelling in pensioenovereenkomst. 

Uiteraard volgen we stemmingen van moties, amendementen en nadien het wetsvoorstel zelf op de voet.